Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

Novinky

Zelené Erapo – Ako prispievame k udržateľnej budúcnosti?


Aj my, v tíme Erapo sa snažíme byť zelený a robiť opatrenia na zníženie nášho environmentálneho vplyvu a zlepšenie udržateľnosti. To zahŕňať rôzne aktivity, ako napr.:

  • minimalizujeme potrebu tlačenia dokumentov, používame bezpodpisové zmluvy, ktoré sú platné úhradou, čo nielenže šetrí papier, ale aj čas a náklady spojené s tlačou a prepravou dokumentov,
  • vytvorili sme možnosť online nahlasovania poistných udalostí,
  • naša kancelária je vybavená energeticky úspornými svetelnými zdrojmi a zariadeniami, čím minimalizujeme spotrebu energie a znižujeme našu uhlíkovú stopu,
  • recyklujeme odpad,
  • investujeme do vzdelávania našich zamestnancov v oblasti environmentálnej zodpovednosti a podporujeme ich osobnú angažovanosť v ochrane životného prostredia,
  • snažíme sa mať v kancelárii väčšie množstvo živých rastlín. Okrem toho, že vytvárajú príjemnejšiu a zdravšiu atmosféru pre zamestnancov, tiež nám pomáhajú zvýšiť povedomie o dôležitosti ochrany životného prostredia.
  • využívame ekologickejšie spôsoby dopravy – elektrická kolobežky, bicykel, verejná doprava. Táto voľba je motivovaná naším úsilím o redukciu emisií skleníkových plynov

Snažíme sa tak minimalizovať svoj environmentálny odtlačok a prispieť k ochrane životného prostredia a udržateľnej budúcnosti.


Váš tím,

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje