Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

Najčastejšie otázky

Poistenie ERAPO bolo vytvorené odborníkmi tak, aby spĺňalo požiadavky programu ERASMUS+ a potreby študentov a pedagógov. Poistenie si uzatvoríte jednoducho online, za pár minút, bez nutnosti osobnej návštevy poisťovne alebo vypisovania žiadostí o mimoriadné krytie špeciálnej zodpovednosti požadovanej pri väčšine typov mobilít.

Cestovné poistenie ERAPO si môže uzatvoriť študent vysokej školy, študent strednej školy, absolvent, pedagóg a aj učiteľ. Jednoducho každý, kto ide na ERASMUS+ pobyt.

Áno. Poistený (osoba, na ktorú sa poistenie vzťahuje) môže byť občan akejkoľvek krajiny. Poistník (osoba, ktorá poistenie uzatvára) môže byť občan akejkoľvek krajiny.

ERASMUS+ koordinátorovi je potrebné odovzdať poistný certifikát a návrh poistnej zmluvy. Oba dokumenty obdržíte mailom ihneď po uzatvorení ERAPO cestovného poistenia online. Certifikát obsahuje všetky potrebné informácie pre ERASMUS+ koordinátora - dobu poistenia, poistené riziká a územnú platnosť.

Uzatvoriť cestovné poistenie ERAPO je jednoduché a zvládnete to za pár minút. Pre uzatvorenie poistenia budete potrebovať najmä informácie o vybranom ERASMUS+ programe (typ mobility, termín, destinácia) a informácie o osobe, ktorá cestuje na ERASMUS+.

Cestovné poistenie pre ERASMUS+ si uzatvoríte jednoducho online na stránke erapo.sk. Všetky potrebné dokumenty Vám prídu v elektronickej podobe mailom a úhradu vykonáte prevodom cez online banking alebo priamo vkladom na účet v banke. Nie je potrebné nikam chodiť, všetko vybavíte za pár minút online.

Doba poistenia je časová platnosť poistenia vymedzená dátumom začiatku a konca platnosti krytia poistených rizík v zahraničí. Dbajte na to, aby ste počas celého svojho pobytu v zahraničí mali platné poistenie, ak totiž nastane poistná udalosť mimo doby platnosti poistenia, nebude táto škoda poisťovňou krytá. Doba platnosti poistenia sa nemusí zhodovať výhradne s dátumom pobytu na ERASMUS+ programe. Ak sa rozhodnete vycestovať do zahraničia skôr, alebo si svoj pobyt predĺžite aj po skončení programu, vyberte dobu platnosti poistenia počas celého Vášho pobytu v zahraničí. Poistenie ERAPO kryje škody aj počas Vášho súkromného pobytu v zahraničí, nemusíte si uzatvárať samostatnú zmluvu pre obdobie mimo programu ERASMUS+. Pri uzatváraní poistenia odporúčame klientom počítať aj s možnosťou meškania/zrušenia objednanej dopravy z dôvodu počasia, štrajku alebo iných nečakaných udalostí a predĺženia doby poistenia o rezervu jedného alebo dvoch dní.

Cestovné poistenie ERAPO platí v tých krajinách, ktoré si zvolíte pri uzatváraní výberom destinácie (krajiny, kam budete cestovať) alebo priamo zvolením jednej zo štyroch územných sadzieb poistenia:
1. Česká republika - poistenie je platné len v Českej republike
2. Európa - poistenie je platné v Európe + Egyt, Turecko, Tunisko, Cyprus, Alžírsko, Maroko, Izrael, Jordánsko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, a európska časť Ruskej federácie
3. Svet - poistenie je platné vo všetkých krajinách po celom svete
4. Slovenská republika - poistenie je platné len v Slovenskej repulike.

Cestovné poistenie ERAPO je prispôsobené požiadavkám všetkých typov mobilít programu ERASMUS+ - Študijný pobyt, Pracovná stáž, Školenie a aj Výučba.

Jednu z troch rizikových skupín vyberáte priamo v kalkulače poistenia podľa činností, ktoré budete v zahraničí vykonávať:
1. Turista - vyberte, ak budete vykonávať činnosti, ktoré nie sú uvedené v riziku Manuálna práca alebo Šport
2. Manuálna práca - vyberte, ak budete vykonávať niektorú z činností uvedenú v riziku Manuálna práca
3. Šport - vyberte, ak budete vykonávať niektorú z činností uvedenú v Manuálnej práci alebo Šport

Jednotlivé balíky poistenia ERAPO sa líšia v rozsahu krytia poistných rizík, ktoré môžu nastať počas Vášho pobytu v zahraničí. Základný balík ERAPO Basic nemusí obsahovať potrebné poistné riziká vyžadované programom ERASMUS+ pre mobility Pracovná stáž, Školenie a Výučba, preto výberu balíka venujte zvýšenú pozornosť. Detailné informácie o jednotlivých rizikách a limitoch krytia nájdete priamo v kalkulačke ERAPO poistenia pri porovnaní balíkov.

Poistník je osoba (právnická alebo fyzická), ktorá poistenie uzatvára. Poistený je osoba, na ktorú sa poistenie vzťahuje (účastník programu ERASMUS+). Poistník a poistený je väčšinou rovnaká osoba - napríklad, ak uzatvárate poistenie ERAPO Vy pre Váš zahraničný pobyt, tak ste poistník a zároveň aj poistený.

Ihneď po uzatvorení zmluvy cestovného poistenia na stránke erapo.sk obdržíte na Váš email všetky potrebné dokumenty:
1. Poistnú zmluvu (návrh poistnej zmluvy)
2. Poistnú kartičku s dôležitými informáciami pre prípad poistnej udalosti
3. Poistné podmienky Vášho ERAPO poistenia
4. Príkaz na úhradu poistenia - informácie pre platbu
5. Poistný certifikát pre ERASMUS+ koordinátora
6. Poistný certifikát pre ERASMUS+ v anglickom jazyku
7. Tlačivo ochrany osobných údajov
8. Informácie pre spotrebiteľa a informácie o poistnej zmluve
9. Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach ERAPO poistenia

Cestovné poistenie ERAPO zaplatíte jednoducho bankovým prevodom alebo vkladom na účet v banke. Všetky potrebné informácie pre vykonanie platby obdržíte mailom po uzatvorení zmluvy. Poistenie musí byť zaplatené najneskôr v deň vycestovania.

Počas Vášho pobytu Vám odporúčame mať pri sebe vytlačenú poistnú kartičku, ktorú obdržíte ihneď po uzatvorení poistenia. Poistná kartička má rozmery ako klasická kreditná karta a obsahuje všetky dôležité informácie potrebné pre riešenie poistnej udalosti.

V prípade akejkoľvek poistnej udalosti v zahraničí je potrebné kontaktovať non-stop asistenčnú službu, ktorá Vám poskytne potrebné informácie ako postupovať v danej situácii. Telefónne číslo na asistenčnú službu a všetky potrebné údaje k nahláseniu poistnej udalosti nájdete v poistnej kartičke, ktorú by ste mali mať počas svojho zahraničného pobytu vždy pri sebe. Poistnú kartičku obdržíte ihneď po uzatvorení zmluvy.

Cestovné poistenie ERAPO Vám ponúka výhodnú cenu poistenia so zľavou až 40% oproti klasickému cestovnému poisteniu. Cenu Vášho poistenia určujú nasledovné parametre:
1. Dĺžka Vášho zahraničného pobytu (doba poistenia)
2. Činnosti, ktoré budete vykonávať v zahraničí (turistika, šport, manuálna práca)
3. Destinácia Vášho zahraničného pobytu (Česko, Európa, Svet)
4. Zvolené poistné riziká (balík ERAPO Basic, Standard, Premium)

Cestovné poistenie cez portál erapo.sk je jedinečným poistným produktom na trhu. Bol špeciálne vytvorený pre potreby mobilít programu Erasmus+ a kryje jeho všetky špecifické požiadavky. Medzi hlavné výhody cestovného poistenia cez portál erapo.sk, patrí krytie zodpovednosti za škodu na zdraví a živote a na škodu spôsobenú na hnuteľných / nehnuteľných veciach, ktoré budete používať v zahraničí počas mobility v škole alebo u prijímajúcej organizácie.

Určite áno. Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) Vám zabezpečí len nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť, má obmedzenú územnú platnosť a navyše nespĺňa požiadavky pre poistenie viacerých typov mobilít programu ERASMUS+. V niektorých krajinách môžete dokonca doplácať spoluúčasť v prípade ošetrenia alebo operácie.

Áno, samozrejme. A dôvodov je viacero... Celoročné cestovné poistenie je dobrá voľba v prípade, ak často cestujete do zahraničia. V prípade dlhšieho pobytu v zahraničí môžete ale naraziť na problém s limitom maximálnej dĺžky vycestovania a navyše žiadne celoročné poistenie nespĺňa požiadavky pre poistenie viacerých typov mobilít programu ERASMUS+.

Spoluúčasť je dohodnutá suma, ktorou sa poistený podieľa na poistnom plnení v prípade poistnej udalosti. Nikto nemá rád spoluúčasti, preto v ERAPO cestovnom poistení neplatíte žiadnu spoluúčasť pri škodách v riziku liečené náklady, úraz a ani zodpovednosť za škodu. Spoluúčasť vo výške 15 eur je len pri riziku batožina. Detailný popis výšky spoluúčastí najdete v kalkulačke poistenia, v poistnej zmluve a aj v poistných podmienkach.

V takom prípade je potrebné nás ihneď po zistení kontaktovať mailom info@erapo.sk alebo telefonicky +421 948 188 108.

Ak sa rozhodnete nečakane predĺžiť Váš pobyt v zahraničí po skončení programu ERASMUS+, odporúčame uzatvoriť si na predĺžené obdobie nové cestovné poistenie ERAPO. Poistenie si vybavíte jednoducho online aj zo zahraničia a platbu vykonáte klasickým bankovým prevodom.

Tak nás neváhajte kontaktovať mailom info@erapo.sk alebo telefonicky +421 948 188 108.

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje