Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

Novinky

Ako postupovať v prípade škodovej udalosti ?

Stala sa vám pri vašom erasmus pobyte škodová udalosť a neviete ako postupovať? Poradíme vám.

 • V prípade ochorenia vyhľadajte lekársku pomoc a preukážte sa poistnou kartou. Po uhradení poplatkov za ošetrenie si od lekára vyžiadajte originál potvrdenia o ošetrení s uvedením diagnózy a doklad o zaplatenej čiastke. Po preliečení môžete škodovú udalosť nahlásiť online cez našu stránku https://www.erapo.sk/nahlasenie-poistnej-udalosti 
 • Ak ste boli hospitalizovaný, je potrebné kontaktovať asistenčnú spoločnosť EuroCross bezodkladne, najneskôr do 24hodín. Potrebný lekársky prevoz je možné realizovať len so súhlasom asistenčnej spoločnosti EuroCross.
 • V prípade úrazu kontaktujte pracovníkov asistenčnej spoločnosti EuroCross, sú k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ak úraz spôsobila konkrétna osoba (napr. pri dopravnej nehode), predložte aj policajnú správu. Za predpokladu, že úraz zanechá trvalé následky, oznámte túto skutočnosť poisťovni hneď po návrate do vlasti.
 • V prípade škody na batožine: Odcudzenie batožiny ihneď oznámte na najbližšej policajnej stanici. Ak došlo k odcudzeniu z ubytovacieho zariadenia, vyžiadajte si ubytovateľom potvrdený písomný doklad o vzniku a rozsahu škody. Ak došlo k poškodeniu, zničeniu, strate alebo odcudzeniu batožiny počas leteckej prepravy, vyžiadajte si prepravcom potvrdený písomný doklad o vzniku a rozsahu škody (protokol PIR), je potrebné doložiť aj cestovný a batožinový lístok.
 • V prípade škody na majetku alebo na zdraví inej osobe neuznávajte svoju zodpovednosť bez súhlasu poisťovne. Pri škode nad 100 € neuhrádzajte nič. Zabezpečte si mená, kontaktné adresy svedkov a ich výpovede. Pri závažnejších prípadoch volajte ihneď políciu a vyžiadajte si policajnú správu. Snažte sa zdokumentovať okolnosti škody (poškodenú vec odfoťte). Nepodpisujte žiadny dokument, ktorého obsahu nebudete rozumieť.

Ak potrebujete poradiť skontaktujte sa s pracovníkmi asistenčnej spoločnosti EuroCross Assistance Czech Republic (tel.:++420 2 9633 9644), ktorí sú Vám k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni. Pri oznamovaní vzniku udalosti uveďte tieto údaje:
 • vaše meno a priezvisko
 • číslo poistnej zmluvy
 • stručne opíšte, čo sa Vám stalo

Z celého sveta platné tel. čísla spoločnosti EuroCross Assistance Czech Republic:
++420 2 9633 9644, ++31 71 36 41 212Partneri

 • partner-logo
 • partner-logo
 • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje