Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

Aby som rešpektoval svojho priateľa a kolegu, mal by som poznať jeho kultúru a hodnoty.

Eva Gáboríková ako konzultant a tréner vedie workshopy zamerané na pochopenie medzikultúrnych pracovných rozdielov, prekonávanie komunikačných bariér a riešenie kultúrnych konfliktov. V Európe, USA a Ázii spolupracuje s firmami z rôznych priemyselných odvetví, ktoré majú multikultúrne projektové tímy a zákazníkov z rôznych kultúr.

Eva pomáha firmám objavovať potenciál svojich zamestnancov, budovať multikultúrne tímy, podporovať stratégie diverzity a vyvíjať nové riešenia pre zákazníkov, ktoré očakávajú pochopenie ich kultúrnej osobitosti.

Eva je autorom mnohých článkov a odborných webových profilov, ktoré ponúkajú praktické rady o profesionálnej medzikultúrnej spolupráci, obchodných rokovaniach a manažmente. Ako konzultant z praxe sa o svoje skúsenosti delí s podnikateľmi a firmami na konferenciách a podujatiach obchodných komôr. Jej odporúčania, prípadové štúdie a praktické prehľady kultúrnych rozdielov sú dostupné na www.evagaborikova.eu.

V súčasnej dobe každý z nás čelí výzvam medzikultúrnej spolupráce a komunikácie. Dôležité je však to, či si to uvedomujeme a sme ochotní robiť ústretové kroky. Ak od iných očakávame, že oni by mali pochopiť nás, strácame šancu na pracovný úspech, príjemnú a efektívnu spoluprácu s inými kolegami a osobný rozvoj.

Aby som rešpektoval svojho priateľa a kolegu, mal by som poznať jeho kultúru a hodnoty. Rešpektom začína všetko. A práve preto ma veľmi potešila možnosť zapojiť sa do projektu, ktorý pripravuje mladých ľudí a ich budúcich kolegov na budovanie pozitívnych medzikultúrnych vzťahov. Vzťahov, ktoré sú založené na rešpekte a iniciatíve „byť úspešní spoločne“ a vzájomne sa od seba učiť.

Ako medzikultúrny konzultant pracujem s lídrami, ktoré majú niekoľkoročné skúsenosti zo spolupráce s inými kultúrami. Napriek svojim bohatým skúsenostiam, prvé dni v novej kultúre venujú jej intenzívnemu spoznávaniu. Uvedomujú si, že pochopenie kultúrnych osobitostí lokálnej biznis kultúry je štartovací bod a od neho bude závisieť komunikácia s tímom, nastavenie stratégii a spôsobov spolupráce. A práve toto je dôležité pre každého z nás, či už pracujeme v medzinárodnej firme na Slovensku alebo sa staneme členom multikultúrneho tímu v zahraničí.

Zahraničné firmy venujú veľkú pozornosť medzikultúrnej príprave, pretože vedia, že medzikultúrne rozdiely majú rozhodujúci vplyv na ich úspech na medzinárodných trhoch, „well-being“ ich zamestnancov a konkurencie schopnosť. V súčasnej dobe sú ľudia a ich kultúrny softvér najdôležitejším potenciálom každej firmy. A ak firma svojich zamestnancov nepripravuje na zvládnutie kultúrnych rozdielov, pri medzinárodných rokovaniach a projektoch zaostávajú za obchodnými partnermi a zákazníkmi, ktorí vedia kultúrne „know-how“ využiť vo svoj prospech.

Vzhľadom na svoju históriu majú Slováci veľký potenciál presadiť sa v multikultúrnom svete. Dôležité je, aby sme vedeli ako naše kultúrne osobitosti správne využiť a prispieť k novým prospešným medzikultúrnym projektom.

Prejsť na projekt inerkultúrnej prípravy pre Erasmus študentov.

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje