Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

Novinky

Efektívna komunikácia na sociálnych sieťach pre Erasmus koordinátorov


Erapo vystúpilo na seminári vysokých škôl v Trnave s prednáškou na tému: Ako efektívne informovať študentov cez sociálne média. Naším zámerom bolo poskytnúť erasmus koordinátorom techniky na zlepšenie komunikácie so študentmi prostredníctvom sociálnych médií.

V úvodnej časti s názvom "Komunikácia dnes" sme predstavili základné komunikačné východiská a stratégie, ktoré sú nevyhnutné pre efektívnu komunikáciu. Diskutovali sme o štatistikách a generačných rozdieloch, ktoré ovplyvňujú spôsob akým jednotlivé skupiny v dnešnej dobe komunikujú a prijímajú informácie.

V sekcii "Školy, študenti a siete" sme sa zamerali na rôzne platformy sociálnych médií, ktoré sú populárne medzi študentmi. Hovorili sme o dôležitosti používania vhodnej formy jazyka, stručnosti a konzistentnosti v komunikácii koordinátorov. Zdôraznili sme potrebu opakovania odkazu, aby sa zabezpečilo, že informácie budú správne pochopené.

V časti seminára, "Efektívna komunikácia prakticky," sme ponúkli konkrétne príklady a techniky, ako udržať pozornosť študentov, vytvárať skupiny na sociálnych sieťach a efektívne propagovať udalosti a informácie. Použili sme príklady z praxe na demonštráciu úspešných komunikačných stratégií.

Našou hlavnou snahou bolo pomôcť erasmus koordinátorom zlepšiť komunikáciu so študentmi cez sociálne médiá. Pretože správna komunikácia môže výrazne zlepšiť informovanosť a zapojenie študentov do programu Erasmus+.

Sme radi, že sme mohli prispieť k zlepšeniu komunikačných schopností koordinátorov a tým podporiť úspešnosť programu Erasmus+.

Tím 


 

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje