Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

Slovenská republika

Základné info:

Hlavné mesto: Bratislava
Politický systém: parlamentná republika s predsedom vlády (premiérom), ktorý zastupuje výkonnú moc, a hlavou štátu, prezidentom, ktorý plní najmä reprezentatívne úlohy.
Počet obyvateľov: 5,5 mil
Mena: Euro (EUR)
Úradný jazyk: slovenčina

Jednotné číslo tiesňového volania v EÚ: 112
Vnútroštátne linky:
Záchranná služba: 155
Požiarnici: 150
Polícia: 158

Kultúrne osobitosti a rady od kouča medzikultúrnej komunikácie:

Slovensko je známe veľkým počtom hradov a zámkov. Konkrétne ide o 180 hradov a 425 zámkov. Medzi najznámejšie patria Bratislavský hrad, Oravský hrad alebo Bojnický zámok. Ďalším výnimočným prírodným úkazom je viac ako 6000 jaskýň. Ochtinská aragonitová jaskyňa je jediná aragonitová jaskyňa, ktorá sa nachádza v Európe. Od roku 1924 sa v Košiciach každoročne koná najstarší  maratón v Európe a tretí najstarší na svete (po Bostonskom a Yonkerskom). V zahraničí sa Slovensko spája s menom Andyho Warhola. Jeho rodičia pochádzali z Medzilaboriec, kde sa nachádza múzeum moderného umenia venované jeho pamiatke.

Aj keď sú Slováci pri prvom stretnutí väčšinou skôr rezervovaní, po bližšom spoznaní budujú bližšie priateľské vzťahy a sú ochotní vždy pomôcť. Svoj voľný čas trávia s rodinou a priateľmi v prírode a športom. Patria medzi kultúry, ktoré sú pohostinné a hojnosť jedla je súčasťou priateľských stretnutí a rodinných posedení. Krajina sa postupne otvára iným kultúram a mladí ľudia radi cestujú.

Slovenské biznis prostredie patrí medzi tie, ktoré sú postavené na hierarchickom usporiadaní. Aj keď je možno vidieť viacero tendencií aplikovať koučing a podporiť lídrov v delegovaní, väčšina členov tímu sa spolieha na jasné príkazy od manažérov. Slováci sa skôr približujú ku kultúram, ktoré kontrolujú čas a snažia sa vyhýbať riziku. V praxi to znamená plánovanie, príprava procesov a zdôvodnení. Vzťahy v tíme určujú jeho efektívnosť a schopnosť flexibilne reagovať na nové výzvy.

Odporúčania pre spoluprácu s kolegami zo Slovenska:
  • Slováci prichádzajú na stretnutia načas alebo niekoľko minút vopred.
  • Pri diskusii Slováci kladú otázky iba vtedy, keď sú vecne zamerané. Neznamená to ich menšiu angažovať alebo iniciatívu.
  • Členovia tímu očakávajú jasné a presné pokyny ako pracovať na svojej úlohe.
  • Slováci patria k individualistickým kultúram, ktoré uprednostňujú individuálnu prácu na svojich úlohách.
  • Členovia tímu investujú čas do budovania vzťahov a vzájomného spoznávania sa.

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje