Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

Rumunsko

Základné info:

Hlavné mesto: Bukurešť
Poiitický systém: poloprezidentská republika s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – prezidentom. Výkonné funkcie má vláda a prezident.
Počet obyvateľov: 19, 6 mil
Mena: Euro (EUR)
Úradný jazyk: rumunčina

Jednotné číslo tiesňového volania v EÚ: 112
Vnútroštátne linky:
Záchranná služba: 112
Požiarnici: 112
Polícia: 112

Veľvyslanectvo krajiny na SR:
Adresa: Fraňa Kráľa 11, 811 05 Bratislava
Tel:. +421 2 52491665, 52493562
Email: ro-embassy@mail.t-com.sk

Veľvyslanectvo SR v krajine:
Adresa: Strada Otetari, Bucurest
Tel:. +40 213006100, +40 213006107
Email: emb.bucharest@mzv.sk
Web: https://www.mzv.sk/bukurest

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú možnosť dobrovoľnej registrácie pred cestou do zahraničia prostredníctvom webovej stránky ministerstva. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vás tak bude môcť informovať o krízových situáciach a v prípade núdze Vám poskytnúť včasnú a účinnú pomoc.
Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Kultúrne osobitosti a rady od kouča medzikultúrnej komunikácie:

Rumunsko spája s inými európskymi štátmi rieka Dunaj, na ktorej sa vynímajú veľké priehrady (hydroelektrárne) a zároveň tvorí prirodzenú hranicu so susedným Srbskom. Palác parlamentu, resp. Palatul Parlamentului, je druhou najväčšou budovou na Zemi. Jej jediným konkurentom je len americký Pentagon. Ako národný symbol možno vnímať automobil Dácia a Rumuni sú pyšní, že patria medzi národy s najväčším počtom automobilov na osobu. Ďalším známym symbolom Rumunska medzi turistami je Drakula. Najznámejší drakulov hrad je Bran, ktorý sa nachádza takmer sto kilometrov od Bukurešti.  Rumunsko je často spájané aj so soľnými jaskyňami, vulkanickými pohoriami a cintorínom, ktorý sa nachádza dedine Săpânța. Náhrobné kamene zdobia rôzne farby, ktorým dominuje modrá. Tá symbolizuje nebo, do ktorého sa má duša dostať po smrti.

Medzi hodnoty, ktoré sú dôležité pre Rumunov v súkromnom a pracovnom živote patria: stabilita, úcta, tolerancia, rešpekt. Aj Rumuni patria ku kultúram, ktoré pristupujú k neznámym s nedôverou. Pri spolupráci s kolegami a obchodnými partnermi sa snažia o harmóniu a vzájomnú dohodu. Turbulentná história ich ako národ pripravila na zvládanie zmien, ktoré zažili aj v posledných rokoch. Skôr sa orientujú na dosiahnutie krátkodobých cieľov a okamžité výsledky. Patria k tým národom, ktoré majú emocionálnejší verbálny prejav sprevádzaný výraznejšou gestikuláciou.

Odporúčania pre spoluprácu s kolegami z Rumunska:
  • Rumuni patria k zamestnancom, ktorí pracujú s veľkým nasadením a aj medzi nimi samými vládne konkurencia.
  • Rumuni si nechávajú mnohé pracovné veci na posledný možný termín, ale keď sa priblíži pracujú na vyriešení úlohy a projektu veľmi rýchle a efektívne.
  • Mnohí experti oceňujú kreativitu svojich rumunských zamestnancov a obchodných partnerov. Niekedy však môže byť použitá aj na obídenie pravidiel v snahe dosiahnuť cieľ.
  • Rumunskí manažéri sú orientovaní na ľudí, preto budovanie vzťahov a vytvorenie príjemnej pracovne atmosféry je veľmi dôležité.
  • Rumuni patria k tzv. polychrónnym kultúram, ktoré sú schopné robiť viacero vecí naraz.

Praktické rady a tipy od Erasmákov v rôznych mestách

V piatok MHD je zadarmo, nezabudnite mať pri sebe aj nejakú hotovosť, nie všade sa dá platiť kartou.

Na pobyt by som odporúčal hotel Hunguest Hotel Fenyő. Cena, kvalita, prístup ľudom, wellness, jedlá v reštaurácii, všetko plnilo moje očakávania, nečakal som za takú cenu také služby. Pondelok sú múzeá zatvorené. Suveníry sa dajú kúpiť v obchode Meglepi Bolt n ulici Petőfi, aj s vlastnými motívmi.

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje