Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

Luxembursko

Základné info:

Hlavné mesto: Luxemburg
POlitický systém: Luxemburské veľkovojvodstvo je parlamentná konštitučná monarchia (veľkovojvodstvo) s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – veľkovojvodom, ktorý má len formálne právomoci. Vláda má výkonnú moc.
Počet obyvateľov: 613 tis
Mena: Euro (EUR)
Úradný Jazyk: francúzština, nemčina

Jednotné číslo tiesňového volania v EÚ: 112
Vnútroštátne linky:
Záchranná služba: 112
Požiarnici: 112
Polícia: 113

Veľvyslanectvo krajiny pre SR:
Adresa: Wallnerstrasse 2/1/2, A - 1010 Vienna, Austria
Tel:. +43 1 4782168
Email: vienne.osce@mae.etat.lu

Veľvyslanectvo SR v krajine:
Adresa: Avenue Molière 195
Tel:. +32 23401462, +32 23463597 (konzulárne oddelenie)
Email: emb.brussel@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/web/brusel

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú možnosť dobrovoľnej registrácie pred cestou do zahraničia prostredníctvom webovej stránky ministerstva. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vás tak bude môcť informovať o krízových situáciach a v prípade núdze Vám poskytnúť včasnú a účinnú pomoc.
Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Kultúrne osobitosti a rady od kouča medzikultúrnej komunikácie:

Luxembursko je jedinečné vďaka svojmu politickému systému, ktorý je známy ako veľkovojvodstvo. Na čele stojí veľkovojvoda Henrich I. Luxemburský. Populácia Luxemburska je 0,5 milióna. Napriek tomu, že je to malý štát, je zakladajúcim členom Beneluxu, NATO, Európskej únie aj OECD. Vzhľadom na HDP na obyvateľa sa Luxembursko zaraďuje medzi najbohatšie štáty. Mnohí Luxemburčania používajú luxemburčinu, francúzštinu a nemčinu. Schengenské dohody sa viažu k luxemburskej dedinke, ktorá sa nachádza pri hraniciach s Nemeckom a Francúzskom. V Luxembursku má sídlo viacero inštitúcii, ktoré sú dôležité pre obyvateľov celej Európskej únie ako napríklad Štatistický úrad Eurostat, Súdny dvor Európskej únie, Európska investičná banka, alebo generálny sekretariát Európskeho parlamentu.

Aj Luxembursko patrí medzi kultúry, ktoré v súčasnej dobe prechádzajú zmenami od hierarchickej biznis kultúry k delegovaniu a spoločnému rozhodovaniu všetkých členov tímu. Expat manažéri označujú kolegov z Luxemburska za racionálnych a pragmatických. Priamy komunikačný štýl a otvorená kritika nie sú pri pracovnej komunikácii prostriedkom na posilnenie vzájomnej spolupráce. Formálnosť a dodržiavanie programu rokovania  sú pri pracovných stretnutiach a rokovaniach dôležité. Prieťahy a odbočenia nie sú počas pracovných stretnutí vítané. Diskusia by mala byť predovšetkým vecná a to si od každého zúčastneného vyžaduje veľmi dobrú prípravu.

Odporúčania pre spoluprácu s kolegami z Luxemburska:
  • Súkromný a pracovný život sú striktne oddelené. V práci sa pracuje a v súkromnom živote si človek buduje sieť priateľov. Pre expatov je to niekedy ťažšie preniknúť do týchto neformálnych sieti, keďže veľa času trávia hlavne v pracovnom prostredí.
  • Formálnosť sa odporúča aj pri štýle oblečenia. Dôraz sa kladie na kvalitu a tmavšie farby. Dodržiavanie protokolu a oblečenie sú znakmi seriózneho prístupu k práci.
  • Presnosť sa očakáva nielen pri pracovných ale i súkromných podujatiach.
  • Rozhodnutia sú výsledkom kompromisu a do jeho hľadania sa má zapojiť celý tím.
  • Stretnutia sa plánujú takmer dva týždne vopred. Predchádza im dohodnutie sa na programe stretnutia a následne jeho dodržiavanie.

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje