Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

Lichtenštajnsko

Základné info:

Hlavné mesto: Vaduz
Politický systém: konštitučná monarchia
Počet obyvateľov: 38-tisíc
Mena: švajčiarsky frank (CHF)
Úradný jazyk: nemčina

Vnútroštátne linky:
Záchranná služba: 144
Požiarnici: 118
Polícia: 117

v Lichtenštajnsku nie je zastúpené veľvyslanectvo Slovenskej republiky, v takomto prípade sa prosím obráťte na ktorúkoľvek členskú krajinu Európskej únie.

Veľvyslanectvo SR vo Švajčiarsku
Adresa: Thunstrasse 63, 3074 Muri b. Bern, Švajčiarsko
Tel.: +41-31-356-3930
Núdzová linka: +41 792526369
(naliehavé prípady, po pracovnej dobe, v dňoch pracovného pokoja )
E-mail: emb.bern@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/bern

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú možnosť dobrovoľnej registrácie pred cestou do zahraničia prostredníctvom webovej stránky ministerstva. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vás tak bude môcť informovať o krízových situáciach a v prípade núdze Vám poskytnúť včasnú a účinnú pomoc.

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Kultúrne osobitosti a rady od kouča medzikultúrnej komunikácie:

Lichtenštajnsko, oficiálny názov Lichtenštajnské kniežatstvo (Fürstentum Liechtenstein), je štvrtá najmenšia krajina Európy s rozlohou 160 km a radí sa medzi najbohatšie krajiny sveta. Lichtenštajnsko je konštitučnou monarchiou, ktorá je postavená na demokratických a parlamentných základoch. Ústava je založená na konsenzu medzi kniežaťom a obyvateľstvom, v rámci ktorého sa panovník delí o štátnu moc. Potvrdzuje parlamentom schválené zákony, rozhoduje o zásadných otázkach zahraničnej politiky a zastupuje štát navonok. Lichtenštajnsko je rozdelené na 11 územných celkov a úradným jazykom je nemčina.

Na pracovné stretnutia je potrebné sa vždy dobre pripraviť a väčšinou sa organizujú vo väčšom časovom predstihu. Osobný kontakt sa uprednostňuje pred online stretnutiami a dodržiava sa formálny prístup k rokovaniu a vzájomnej profesionálnej spolupráci. Komunikácia je vecná, zameraná na riešenie problémov bez vplyvu emócii. Kreativita a rôzne názory na riešenie problémov je vítaná. Dodržiavanie časového rozvrhu je veľmi dôležité a určuje rešpekt voči kolegom a obchodným partnerom.

Obyvatelia Lichtenštajnska patria medzi kultúry, ktoré si po prvých stretnutiach vybudujú priateľský vzťah a sú pohostinní voči kolegom a návštevám. Oceňujú ústretové správanie, snahu pomôcť si navzájom a svoje pracovné povinnosti berú vážne a investujú do ich plnenia veľa času.

Odporúčania pre spoluprácu s kolegami z Lichtenštajnska:
  • Dodržiavanie formálnych pravidiel pri prvom kontakte a rozvíjaní profesionálnych vzťahov.
  • Dodržiavanie termínov a dochvíľnosť sú predpokladom pre úspešnú spoluprácu.
  • Pri riešení problémov je potrebné zamerať sa na pozitíva a negatíva a priniesť ucelený pohľad s ponukou riešení.
  • Pozitívne komentáre na históriu krajiny sú vhodnou témou pre small talk.

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje