Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

Česká republika

Základné info:

Hlavné mesto: Praha
Politický systém: Parlamentná republika. Predseda vlády (premiér) má najvyššiu výkonnú moc. Hlava štátu (president) plní najmä reprezentatívne úlohy.
Počet obyvateľov: 10,6 mil
Mena: česká koruna (CZK)
Jazyk: čeština

Jednotné číslo tiesňového volania v EÚ: 112
Vnútroštátne linky:
Záchranná služba:155
Požiarnici: 150
Polícia:158

Veľvyslanectvo krajiny na SR:
Adresa: Hviezdoslavovo námestie 8, P.O.BOX 208, 810 00 Bratislava 1
Tel:. +421 2 59203301
Email: bratislava@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/bratislava

Veľvyslanectvo SR v krajine:
Adresa: Pelléova 12, Praha 6
Tel:. +420 233113051
Email: emb.prague@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/praha

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú možnosť dobrovoľnej registrácie pred cestou do zahraničia prostredníctvom webovej stránky ministerstva. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vás tak bude môcť informovať o krízových situáciach a v prípade núdze Vám poskytnúť včasnú a účinnú pomoc.

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Kultúrne osobitosti a rady od kouča medzikultúrnej komunikácie:

Česi a spisovateľ Karel Čapek dali svetu slovo „Robot“. Z iných vynálezov, ktoré sa viažu k Českej republike možno spomenúť kocku cukru alebo očné šošovky. Česká republika je známa aj vďaka svojím hradom, pivu a hokejovým hráčom. Obľúbenou aktivitou Čechov vo voľnom čase je turistika, zbieranie húb a návšteva historických pamiatok. Veľa voľného času trávia v prírode a budovaním vzťahov so svojimi priateľmi a rodinou. Ani tí, ktorí sú slobodní, nie sú ochotní obetovať svoj voľný čas práci, čo je prekvapením pre manažérov z kultúr, ktoré sú zamerané na splnenie pracovnej úlohy.

Mnohí zahraniční manažéri vnímajú Čechov ako rebelov. Vo svojej histórii zápasili s nadvládou iných národov po mnohé stáročia. V súčasnej dobe sa ich charakter rebelov v biznise prejavuje odmietaním pravidiel, ktoré sú pre nich dôležité, ale pre iných nepodstatné. Vnímajú ich aké malé symboly svojej slobody a očakávajú priestor na vyjadrenie svojho názoru.

Česi sú známi svojou vynaliezavosťou a tzv. českými zlatými ručičkami. V biznis spolupráci je dôležité dosiahnuť cieľ a pravidlá sa dodržujú len do takej miery, aby nebránili dosiahnutiu cieľa. Česi sa v práci snažia o vytvorenie príjemnej pracovnej atmosféry a tzv. pohodu pri práci. Práve vzťahy s kolegami môžu byť dôvodom, prečo v istej práci zostať, alebo odísť. Od svojho manažéra očakávajú jasné inštrukcie a pokyny, ktoré majú plniť.  Manažér je ten, kto robí konečné rozhodnutia a väčšinou je vnímaný v rámci pracovnej hierarchie o stupeň vyššie.

Odporúčania pre spoluprácu s kolegami z Českej republiky:
  • Mnohé úvodné kontakty sú dosť formálne. Trvá istú dobu, kým sa vybudujú neformálnejšie vzťahy.
  • Snaha o tímovú spoluprácu sa začína na individuálnej úrovni. V tíme je snaha o udržanie vzájomnej harmónie a pohody.
  • Česi majú skôr nepriamy komunikačný štýl, čo sa prejavuje pri riešení konfliktov, ktorému sa často vyhýbajú.
  • Český humor je ťažko pochopiteľný pre iné kultúry.
  • Česi sú známi ako „rebeli“, ktorí sa sťažujú na maličkosti, ktorým iné kultúry neprikladajú význam.

Kultúrne osobitosti zo skúseností Erasmákov:

Vo firme pracovalo množstvo ľudí zo zahraničia, z rôznych krajín a všimla som si, že žijú trochu iným spôsobom života, boli otvorenejší, mali trošku iný zmysel pre humor a aj napriek tomu že boli zodpovední nebolo tam badať stres ale skôr pohodu. Čo sa týka rozdielov, mimo pracovného života, vzhľadom na to, že táto stáž sa odohráva v Česku, nie je tu až toľko významných rozdielov, ale všimla som si, že tu sú ľudia veľmi pohostinní a uvoľnení, obsluha tu je vždy príjemná a ochotná a Brno ako také je veľmi živé mesto, plné mladých ľudí.

Kultúrne rozdiely v Čechách samozrejme nie sú drastické. Česi, ale rozumejú slovenčine menej ako Slováci češtine, najmä mladšia generácia. Praha je  veľmi multikultúrne mesto, myslím že na Slovensku sa v žiadnom meste nestretávame s takým množstvom ľudí z rôznych krajín, ktorí by tu žili dlhodobo.

Praha je multinárodnostná a multikultúrna európska metropola. Človek tu má možnosť zdokonaliť si svoje jazykové znalosti. V Prahe sa nedá nudiť,je to mesto,v ktorom si každý nájde to svoje. Je to super miesto na život.

Rozdiely boli v jazyku, ale čeština nie je ťažká, pretože je blízka nášmu jazyku. "Moraváci" sú veľmi priateľský ľudia a veľmi ochotní. Spoznala som ľudí, ktorí boli ochotní mi poukazovať mesto, miesto pôsobenia mojej stáže a mnoho iného....

Vzhľadom na to, že som bola v Českej republike, tak až tak výrazné kultúrne rozdiely som nepociťovala-čo sa týka Čechov. Tí boli veľmi milí, páčila sa mi ich uvoľnenosť, komunikatívnosť, v našej inštitúcii kde sme stážovali nás brali za veľký prínos a nový vietor. Keďže Praha je mesto, kde stretnete aj veľa turistov (teda veľmi veľa turistov), tak v samotnom meste a na mieste kde sme bývali som sa už cítila ako cudzinec, pretože tak k nám aj pristupovali. Komunikácia je s Čechmi ľahká, takže veľa veci sme si vedeli aj vykomunikovať, čo zase robilo problém iným zahraničným študentom. V tejto krajine nejde o to prispôsobiť sa Čechom, ale naučiť sa fungovať s turistami z iných krajín.

Oveľa viac voľného času trávia v prírode. Česi sú trošku viac zameraní ekologicky.

Žiadne veľké rozdiely, avšak ľudia sú viac otvorení, neriešia toľko svoj vzhľad/oblečenie a neberú pivo ako alkohol :) a zdravotníctvo je na vyššej úrovni

Otvorenejšia príjemnejšia komunikácia s ľudmi, menej vystresovaný ľudia, viac sa usmievajú, vo voľnom čase verejné podujatia organizované v meste, študenti sa podieľajú na organizácií alebo organizujú eventy v meste, každú chvíľu nejaká udalosť, ktorá spája ľudí v meste

Ľudia majú radi Slovákov a slovenčina je príťažlivá. Je tam veľa možností na trávenie voľného času. Kaviarne, bary, parky, koncerty, priestor pre oddych.

Česká republika je krajina náturou podobná Slovensku, preto si s kolegami v Ostrave na Ostravskej univerzite aj veľmi dobre rozumieme, avšak osobne mám pocit, že čo sa týka multikulturality, tak Česko nás veľmi predbieha (ak už aj nepredbehlo). Nielen na Ostravskej univerzite, ale vlastne po celom meste vidieť ľudí rozličných farieb pleti, rozličného vierovyznania, prípadne príslušníkov rozličných subkultúr alebo iných menšín a napriek tomu, že je to kúsok od našich hraníc, človek sa tam cíti ako v niektorej z krajín západnej Európy. Fascinuje ma ich zvyk piť pivo aj cez deň, ale na druhej strane ma prekvapilo, že počas pracovného týždňa sú viaceré podniky (reštaurácie, kaviarne, bary) pomerne krátko otvorené a centrum mesta je takmer vyľudnené.

Na jednej strane väčšia pedantnosť vo výučbe a vedení študenta, na druhej strane priateľskejší prístup a neformálnosť. Inak medzi ľuďmi tak celkovo väčšia uvoľnenosť...

Jediné čo bolo iné bola cena piva a frekvencia jeho pitia.

Komunikácia - sú rozdiely medzi slovenskými a českými slovami, starší ľudia rozumeli lepšie ako mladší po slovensky, voľný čas sa dal podobne využiť ako na Slovensku - obchodné centrá, kino, kaviarne, bary. Zvyky - myslím, že v Česku navstevuje podstatne menej ľudí bohoslužby v kostoloch.

Otvorenejší prístup voči cudzincom, vyššia úroveň komunikácie, nespočetné množstvo možností na trávenie voľného času (človek nevie, čo si má vybrať skôr), pozitivný a prijímací prístup

Medzi Slovenskom a Českom moc kultúrnych rozdielov nie je. Veľa ľudí počas pekných dní sa chodili bicyklovať/korčuľovať na cyklotrasu, ktorá spájala okolité dediny - čo mňa dosť prekvapilo, lebo vždy keď som vyrazila na korčule, tak som stretla celkom dosť ľudí. Ja som bola na stáži v detskom domove a tam ma najviac zaskočilo, že deti mi nerozumeli keď som rozprávala po slovensky, na druhej strane sa im však slovenčina páčila.

Multikulturalita, univerzálnosť anglického jazyka, pestrosť vo výbere z voľnočasových aktivít...

Tým, že v minulosti tvorila Česká republika so Slovensko spoločný štát zanechalo určité stopy. Konkrétne ľudia v Brne sú veľmi milí a priateľskí. Snažia sa k Vám byť v každom prípade nápomocní a takisto vítajú ľudí zo zahraničia a nemajú voči nikomu zbytočné predsudky. Samozrejme pre mňa ako Slovenku to bolo pomerne ľahké sa asimilovať. Čo sa týka voľného času mala som možnosť vybrať si z rôznych druhov kultúrnych podujatí či už rôzne divadelné predstavenie, zaujímavé prednášky, alebo rôzne výstavy.  Brno disponuje veľkým množstvom zelene či už priamo v centre (rôzne parky) alebo aj mimo Brna. Takisto z Brna som mala možnosť dostať sa do okolitých zaujímavých miest.  To že som išla do Brna na Erazmus považujem za jedno z mojich najlepších rozhodnutí v živote.

Pražáci boli z môjho pohľadu oveľa väčší flegmatici, napr. v porovnaní s  temperamentným človekom z východu, ako som ja, ale na druhej strane sú to pomerne otvorení ľudia a čo sa týka komunikácie, veľmi sa im páči slovenčina, čo bola celkom výhoda ;)

Keďže ide pomerne podobný národ neboli tam výrazné kultúrne rozdiely. Zaujímavé je možno, že niektorí Česi nerozumejú dobre po slovensky. Naopak to nie je problém.  

Uvoľnenejšia atmosféra v spoločnosti. Uvolnenejší ľudia, prístupnejší, pohoďáci, kolegiálna vyrovnaná komunikácia

Iná mentalita ľudí, komunikatívnejšia a otvorenejšia forma komunikácia

Nepostrehla som žiadne výnimočné rozdiely, jediným rozdielom boli odlišnosti v českých a slovenských slovách, ktoré sme si museli opísať, aby sme sa pochopili. Mimo pracovného života by som len uviedla to, že ľudia v Česku sú viac otvorenejší- povedia im rovno, čo sa im nepáči alebo páči, plus sú to väčší pohodári ako my.

Atmosféra bola veľmi uvoľnená, nikto sa na nič nehral, napriek tomu, že by si možno aj mohli dovoliť, lebo to boli veľkí profesionáli, možno to. Na Slovensku sú ľudia viac prepjatí asi.

Nie moc veľké, i keď možno uvoľnenejšia pracovná atmosféra a ležérnejší prístup k práci v dobrom zmysle nakoľko sme sa prebytočne nestresovali. No a samozrejme mimo práce Česi určite pijú viac piva ako Slováci :P

Pracovné prostredie bolo maximálne priateľské. S kolegami som si skvelo rozumela (rozumiem). Kultúrne rozdiely boli vzhľadom na krajinu mojej stáže minimálne. No aj napriek tomu bolo zaujímavé sledovať zblízka malé odtienky v českej povahe.

Kultúrne rozdiely jedine  v stravovaní, trošku sme nabrali na váhe.

Možno iba že sú Česi viac ukecaní :)

Nejaké veľké kultúrne rozdiely som nezachytila. Čo si však neviem vynachváliť je klasická česká kuchyňa, kvalitné pivko a v prípade Prahy jednoduchá dostupnosť kamkoľvek vďaka metru.

I keď by to možno človek nečakal i v Čechách je cítiť určité kultúrne rozdiely, najmä čo sa týka jazyka. To, že Češi sa čoraz menej stretávajú so slovenčinou je veľmi cítiť a často krát sa mi stalo, že mi nerozumeli - ako v práci, tak i v súkromnom živote. Tento fakt ma popravde na začiatku dosť prekvapil a aj preto som sa rozhodla všetku prácu robiť v češtine (prípadne v angličtine), keďže mne to problém nerobí. V bežnej komunikácii s kolegami som si však slovenčinu zachovala.

Prítomnosť ľudí rôznych národností a zázemí, tolerancia. Mimo pracovného života to bolo podobné, tu vzájomné vzťahy medzi ľuďmi odlišných kultúr a vyznaní vyzerajú inak, všetci sa akceptujú, aspoň čo sa týkalo môjho okruhu.

Pri porovnávaní života v Česku a na Slovensku to človeka často zvádza k tomu, aby kvôli historickým či jazykovým podobnostiam povedal, že sú tieto krajiny vlastne rovnaké. Nie sú. Čo sa týka pracovného prostredia, presvedčila som sa o tom, že český mediálny priestor sa od toho slovenského líši v mnohých ohľadoch - práca novinára má v Česku väčšiu prestíž, je lepšie prijatá ľuďmi, iné sú aj pracovné podmienky, ktoré nastavuje zamestnávateľ. Aby som to zhrnula, mala som tu pocit väčšieho docenenia mojej práce, ale aj mňa samotnej, ako počas mojich tri a pol rokov strávených v slovenskom mediálnom priestore.

Keďže sa jednalo o Českú republiku, veľké kultúrne rozdiely tam neboli, jediné, čo sa mi zdalo iné, bolo to, že ľudia tam sú viac uvoľnení a tolerantní ako som bola zvyknutá v Bratislave, na uliciach stretávam ľudí s rôznymi (veľmi veľmi zvláštnymi) kombináciami oblečenia, orientácie atď. a nikto to nerieši

Tým, že moja stáž prebiehala v Českej republike, veľké kultúrne rozdiely som nepostrehla. Akurát tak to, že v bežnom živote mi prišli Česi oveľa milší a zdvorilejší ako Slováci. Ale to už je asi skôr subjektívny názor. Čo sa však týka Prahy, je to naozaj úplne odlišné mesto od Bratislavy, kde stretnete mnoho cudzincov, a môžete tak získať kamarátov naozaj z celého sveta. Čudovala som sa, koľko zahraničných ľudí si vybralo za miesto na život práve Prahu.

Pozor na Becherovku s pivom! ;)

Podniková kultúra spoločnosti sa odrážala aj v prístupe zamestnancov, avšak mimo pracovného života nebolo badať v porovnaní so Slovenskom takmer žiadne rozdiely, vzhľadom na podobnosť národov a spoločnú históriu, v Čechách sú možno ľudia o niečo otvorenejší a úprimnejší. Vzhľadom na situáciu sme však spoločenský život nemali takmer žiadny, veľké šťastie, že so spolubývajúcim sme sa dobre zabávali, inak by to asi bolo veľmi náročné.

Brne som mal pocit, že ľudia neriešia veci, ktoré netreba riešiť, mal som pocit, že sú viac pohodovejší.

Vzhľadom na to, že moja stáž bola v Českej republike, s týmto som sa veľmi nestretla, trochu ma však prekvapilo, že niektorí Česi berú Slovensko ako zahraničie rovnako ako napr. Rakúsko, čo je podľa mňa odlišné z pohľadu Slovákov, keďže sme predsa boli jedna krajina.

Tým že sa jedná o našich susedov tak markantné rozdiely tam neboli. Na druhej strane sme si však všimli, že česi sú viac pokojní a nerobia si až takú ťažkú hlavu z práce.

Kultúrne rozdiely sú veľké keďže porovnávam najmä Mesto Bratislava s Prahou. Praha ako aj Česko ponuka väčšie množstvo príležitostí čo sa týka odvetvia digitálnych hier, keďže herný priemysel je oveľa viac rozsireny v Cesku ako na Slovensku. Na pracovisku sa mi zdá že je uvoľnenejšia atmosféra a aj práca s nápadmi je na slobodnejsej úrovni. Ale inak čo sa týka práce na hre je to v podstate to isté, keďže herné programy sa na celom svete používajú tie isté.

Mimo pracovného života som postrehla väčšiu ohľaduplnosť vodičov električiek - veľa krát som sa stretla s tým, že vodič počkal aj na dobiehajúcich pasažierov - aj mne sa pár krát stalo, že som dobiehala, ale keď ma vodič zbadal, nezatvoril mi dvere pred nosom, ale počkal ma, kým dobehnem a nastúpim.

Paci sa mi uvolnenejsi pristup k veciam nasich ceskych susedov ako v praci tak aj mimo nej

Praha je metropolita, kde sa schádzajú takmer všetky kultury sveta. Ľudia sú viac otvorení myšlienke tieto kultúry spoznávať bez akýchkoľvek problémov. Najväčšie kultúrne rozdiely som postrehol v rámci multikulturalizmu. Myslím, že je správne nerozdeľovať alebo strániť sa iných ľudí len pre ich farbu pleti, jazyk, typom obliekania a pdoobne. Počas erasmu v Prahe sa mi to potvrdilo a bol som v kolektíve študentov, ktorý pochádzali z rôznych štátov EÚ, čo bolo veľkým prínosom. Spoznal som mnoho nových kultúr, dozvedel som sa o jednotlivých tradíciach či zvykov a dokonca som sa naučil pár základných jazykových fráz vo viacerých jazykoch. Komunikácia bola na veľmi dobrej úrovni. S Univerzitou Karlovou v Prahe sa mi komunikovalo veľmi pohodlne, vždy mali na mňa čas a zároveň ma o všetkom informovali.  Stávalo sa, že niekedy postarali aj o môj voľný čas, čo ma naozaj milo prekvapilo. Komunikácia so samotnými erasmakmi bola naozaj pestrá a veľmi obohacujúca. V začiatkoch sme si na seba zvykali ale po krátkom čase sme komunikovali ako dobrí priatelia. Vo väčšine času sme používali angličtinu či už na univerzite alebo vo voľnom čase. Čas kedy som odchádzal z univerzity som využíval najmä na spoznávanie Prahy a jej zákutí. Často som navštevoval rôzne podniky, ktoré boli špecifické svojou tématikou. Medzi spolužiakmi som zaviedol týždeň domácich jedál, kde sme každý utorok a štvrtok v týždni  pripravovali jedlá z domácej kuchyne, vystriedali sme tak 12 štátov.

Počas obednej prestávky v práci si ľudia bežne objednali pivo. Ľudia sa celkovo viac stretávajú počas svojho voľného času, mesto bolo neustále plné. Žije tam veľa zahraničných ľudí, ktorí sú otvorení viac ako domáci obyvatelia. Nikto sa tam o nikoho nestará, aj keby idete po meste v najblaznivejším účesom a outfitom.

Vždy bol každý na mňa milý či už v práci (stáži) alebo niekde inde, na túrach napríklad. Avšak Česi su iný národ a teda iná mentalita, čo niekomu môže robiť problém a niekomu zase nie. Ja som s tým problém, nemal.

Hlavný jazyk čeština. Rozumejú slovenčinu, ale angličtina je na dosť nízkej úrovni. Odporúčania pre zahraničných študentov sa naučiť určite množstvo viet v češtine pre jednoduchšiu komunikáciu v danom prostredí. Síce mladšia generácia je viac aktívnejšia v anglickom jazyku. Čo sa týka voľného času, Češi zvyklí ho tráviť veľmi aktivné. Preto ak máte kamaráda/kamarádku pôvodné s Česka, budú radi ukázať Vám neznáme zákutia Českej Republiky, ktorá je naozaj vynikajúca.

Veľa možností pre využitie voľnèho času, veľa zahraničných študentov/pracujúcich.. veľa parádneho piva s možnosťou vypitia na ulici.. pouliční speváci a umelci...

Kultrúne prostredie na akademickej pôde (VŠE) bolo výrazne odlišné od slovenského - plná knižnica, plné oddychové zóny, skupinky študentov (nielen erasmákov) diskutujúcich o projektoch, bolo vidieť snahu, aktivitu, zapálenie pre štúdium - asi ako na každej západnej univerzite. Žiaľ, na Slovensku sú takéto javy ešte stále absentujúce, čo je v určitom zmysle kultúrnou rozdielnosťou.

Napriek tomu, že ide o susednú a "bratskú" krajinu, som najväčšie rozdiely postrehla v multikultúrnosti a otvorenosti iným kultúram a národnostiam a to najmä, ak mám porovnať hlavné mestá. Čo sa týka voľného času, všimla som si, že v Prahe mladí ľudia viac navštevujú divadlá a viac sa stretávajú pri športových aktivitách.

Piju viacej piva :)

Myslím si že Češi sú menej vystresovaní, viac multikultúrni, tímy sú medzinárodné a angličtina viac využívaná ako na Slovensku.

V česku skoro žiadne, len pivo je bežné aj na pracovnom obede a hocikedy pri hocičom, nikto sa nad tým nepozastaví ani o 10 ráno :D

Tým, že v minulosti tvorila Česká republika so Slovensko spoločný štát zanechalo určité stopy. Konkrétne ľudia v Brne sú veľmi milí a priateľskí. Snažia sa k Vám byť v každom prípade nápomocní a takisto vítajú ľudí zo zahraničia a nemajú voči nikomu zbytočné predsudky. Samozrejme pre mňa ako Slovenku to bolo pomerne ľahké sa asimilovať. Čo sa týka voľného času mala som možnosť vybrať si z rôznych druhov kultúrnych podujatí či už rôzne divadelné predstavenie, zaujímavé prednášky, alebo rôzne výstavy.  Brno disponuje veľkým množstvom zelene či už priamo v centre (rôzne parky) alebo aj mimo Brna. Takisto z Brna som mala možnosť dostať sa do okolitých zaujímavých miest.  To že som išla do Brna na Erazmus považujem za jedno z mojich najlepších rozhodnutí v živote.

Pražáci boli z môjho pohľadu oveľa väčší flegmatici, napr. v porovnaní s  temperamentným človekom z východu, ako som ja, ale na druhej strane sú to pomerne otvorení ľudia a čo sa týka komunikácie, veľmi sa im páči slovenčina, čo bola celkom výhoda ;)

Praha je multinárodnostná a multikultúrna európska metropola. Človek tu má možnosť zdokonaliť si svoje jazykové znalosti. V Prahe sa nedá nudiť,je to mesto,v ktorom si každý nájde to svoje. Je to super miesto na život.

Je tu otvorenejšia príjemnejšia komunikácia s ľudmi, menej vystresovaný ľudia, viac sa usmievajú, vo voľnom čase verejné podujatia organizované v meste, študenti sa podieľajú na organizácií alebo organizujú eventy v meste, každú chvíľu nejaká udalosť, ktorá spája ľudí v meste.

Ľudia majú radi Slovákov a slovenčina je príťažlivá. Je tam veľa možností na trávenie voľného času. Kaviarne, bary, parky, koncerty, priestor pre oddych.

Česká republika je krajina náturou podobná Slovensku, preto si s kolegami v Ostrave na Ostravskej univerzite aj veľmi dobre rozumieme, avšak osobne mám pocit, že čo sa týka multikulturality, tak Česko nás veľmi predbieha (ak už aj nepredbehlo). Nielen na Ostravskej univerzite, ale vlastne po celom meste vidieť ľudí rozličných farieb pleti, rozličného vierovyznania, prípadne príslušníkov rozličných subkultúr alebo iných menšín a napriek tomu, že je to kúsok od našich hraníc, človek sa tam cíti ako v niektorej z krajín západnej Európy. Fascinuje ma ich zvyk piť pivo aj cez deň, ale na druhej strane ma prekvapilo, že počas pracovného týždňa sú viaceré podniky (reštaurácie, kaviarne, bary) pomerne krátko otvorené a centrum mesta je takmer vyľudnené.

Nakoľko je v Brne množstvo študentov zo Slovenska, nepostrehla som žiadne väčšie kultúrne rozdiely. Je pravda, že Brno je prezentované ako študentské mesto, preto je v ňom veľmi veľa akcií a aktivít, ktoré sú zamerané predovšetkým na študentov. Voľný čas sa tu dá tráviť naozaj všestranne, od prírody cez kultúrne akcie až po návštevu podnikov a vychutnanie si pravého českého piva, čo sa radí aj medzi asi hlavný zvyk po práci/škole :). Ľudia sú tu veľmi priateľskí a ochotní pomôcť/poradiť. Z dôvodu statusu študentského mesta sa tu nachádza veľa Erasmus študentov, preto mesto hýri naozaj rôznymi jazykmi.

Praha je metropolita, kde sa schádzajú takmer všetky kultury sveta. Ľudia sú viac otvorení myšlienke tieto kultúry spoznávať bez akýchkoľvek problémov.

"Najväčšie kultúrne rozdiely som postrehol v rámci multikulturalizmu. Myslím, že je správne nerozdeľovať alebo strániť sa iných ľudí len pre ich farbu pleti, jazyk, typom obliekania a pdoobne. Počas erasmu v Prahe sa mi to potvrdilo a bol som v kolektíve študentov, ktorý pochádzali z rôznych štátov EÚ, čo bolo veľkým prínosom. Spoznal som mnoho nových kultúr, dozvedel som sa o jednotlivých tradíciach či zvykov a dokonca som sa naučil pár základných jazykových fráz vo viacerých jazykoch.

S Univerzitou Karlovou v Prahe sa mi komunikovalo veľmi pohodlne, vždy mali na mňa čas a zároveň ma o všetkom informovali. Stávalo sa, že niekedy postarali aj o môj voľný čas, čo ma naozaj milo prekvapilo. Medzi spolužiakmi som zaviedol týždeň domácich jedál, kde sme každý utorok a štvrtok v týždni pripravovali jedlá z domácej kuchyne, vystriedali sme tak 12 štátov. "

Kultrúne prostredie na akademickej pôde (VŠE) bolo výrazne odlišné od slovenského - plná knižnica, plné oddychové zóny, skupinky študentov (nielen erasmákov) diskutujúcich o projektoch, bolo vidieť snahu, aktivitu, zapálenie pre štúdium - asi ako na každej západnej univerzite. Žiaľ, na Slovensku sú takéto javy ešte stále absentujúce, čo je v určitom zmysle kultúrnou rozdielnosťou.

Ak na Slovensku jeme veľa mäsa, tak v ČR je to extrém, i keď pre vegetariána je život v Prahe pohodlný, tradičnejšie podniky sú stále zamerané na klasické mäsité špeciality. Podniky boli aj napriek pandémii každý večer preplnené, všade však boli až do začiatku februára povinné covid certifikáty. 

Väčšia ústretovosť, komunikatívnosť, milý prístup, aktívnejší životný stýl, športovo založený národ, vedia si nájsť čas aj pre seba Taktiež si radi vypijú pivo vo voľnom čase.

Praktické rady a tipy od Erasmákov v rôznych mestách

Ak budeš dochádzať hromadnou dopravou je dobré zriadiť si šalinkartu, ale nech rátajú s tým, že ani v hromadnej doprave ani v železničnej preprave neakceptujú slovenský ISIC.

Zariaďte si kartu na cestovanie šalinou( električka v Brne), sú tam študentské zľavy. Nevymienajte si až také veľké množstvo peňazí jednak kvôli odcudzeniu ale aj kvôli kurzu- je lepšie České peniaze minúť v Česku ako ich meniť spätne na eurá.

Karta na cestovanie šalinou - šalinkarta,dá sa zakúpiť v dopravný podnik mesta Brno, Výhodná je aplikácia Pelikán- všetky autobusové a šalina spoje plus možnosť si zakúpiť lístok po dobití kreditu v aplikácii ( veľmi rýchla jednorazová záležitosť)

Brno je mesto, kde sa dá naozaj robiť kadečo. Určite však okrem prezretia mesta odporúčam prebádať aj jeho blízke okolie - priehrada, hrad Veveří, ZOO Brno, obora Holedná. Všetky miesta sú dostupné pešo, prípadne sa dá požičať bicykel/využiť mestská hromadná doprava. V centre mesta je mnoho podnikov, ktoré sú nabité rôznymi podujatiami a zaujímavými prednáškami. Podrobný prehľad akcií je vždy dostupný na webovej stránke www.gotobrno.cz, prípadne vždy na sociálnych sieťach daného podniku. Odporúčam sledovať aj akcie na hrade Špilberk, kde sa uskutočňujú rôzne výstavy, akcie či filmové premietania, rovnako ako aj v mestskom parku Lužánky.

V Brne sa dá skoro na každej akcii/vstupe a pod. využiť študentská zľava s predložením platného študentského preukazu ISIC, prípadne iného št. preukazu. Pri kupovaní lístkov na MHD sa určite oplatí využiť aplikáciu SEJF (prípadne iné aplikácie), cez ktorú sa lístky kupujú online a sú o niečo lacnejšie (v Brne neexistuje študentský lístok, avšak dá sa zakúpiť zľavnená šalinkarta=permanentka). V prípade cestovania vlakom/autobusom po ČR sa určite oplatí využívať študentský preukaz, ktorý poskytuje zľavu až 70 % z cestovného, lístky si je však vždy dobré rezervovať aspoň 2 dni pred cestou, nakoľko pohyb študentov je veľký a vlaky bývajú často vypredané. Ja som veľakrát využila aj aplikáciu BlaBlaCar (zdielané jazdy autom) na prepravu medzi SR-ČR, prípadne Facebook-ovú skupinu bratislava - brno cestovanie. V Brne je možnosť zapožičať si od rôznych spoločností bicykel, ja som využívala aplikáciu Rekola (rúžové bicykle), ktorá máva niektoré víkendy akcie a bicykle sa dajú použiť na pol hodinu zdarma. Taktiež sú k dispozícii elektrické kolobežky. Pre nákupné maniačky by som odporučila aplikáciu Vinted, ktorá v Českej republike funguje, kde sa dá predať/kúpiť použité, ale aj nové oblečenie a rozličné veci, ktoré sú dostupné za prijateľné ceny. Ak má niekto chuť na kino, v Brne sú lacnejšími variantami oproti komerčným kinám napr. kino Lucerna či Univerzitní kino Scala, ktoré sa nachádza v centre. Akcií je v meste pomerne veľa, preto je vždy dobré mať so sebou ISIC.

Brno by som odporúčila všetkým, kto hľadá pekné, historické  menšie mesto, ktoré ale má všetko čo človek potrebuje k životu. Všetko čo hľadáš môžeš nájsť na jednom mieste. Či už zábavu, vzdelanie, služby, prírodu, rekráciu proste čokoľvek. S výberom tohto mesta som nadmieru spokojná a nemenila by som.

Nakoľko je v Brne množstvo študentov zo Slovenska, nepostrehla som žiadne väčšie kultúrne rozdiely. Je pravda, že Brno je prezentované ako študentské mesto, preto je v ňom veľmi veľa akcií a aktivít, ktoré sú zamerané predovšetkým na študentov. Voľný čas sa tu dá tráviť naozaj všestranne, od prírody cez kultúrne akcie až po návštevu podnikov a vychutnanie si pravého českého piva, čo sa radí aj medzi asi hlavný zvyk po práci/škole :). Ľudia sú tu veľmi priateľskí a ochotní pomôcť/poradiť. Z dôvodu statusu študentského mesta sa tu nachádza veľa Erasmus študentov, preto mesto hýri naozaj rôznymi jazykmi.

Tým, že v minulosti tvorila Česká republika so Slovensko spoločný štát zanechalo určité stopy. Konkrétne ľudia v Brne sú veľmi milí a priateľskí. Snažia sa k Vám byť v každom prípade nápomocní a takisto vítajú ľudí zo zahraničia a nemajú voči nikomu zbytočné predsudky. Samozrejme pre mňa ako Slovenku to bolo pomerne ľahké sa asimilovať. Čo sa týka voľného času mala som možnosť vybrať si z rôznych druhov kultúrnych podujatí či už rôzne divadelné predstavenie, zaujímavé prednášky, alebo rôzne výstavy.  Brno disponuje veľkým množstvom zelene či už priamo v centre (rôzne parky) alebo aj mimo Brna. Takisto z Brna som mala možnosť dostať sa do okolitých zaujímavých miest.  To že som išla do Brna na Erazmus považujem za jedno z mojich najlepších rozhodnutí v živote.

Pokiaľ hľadajú podnájom, zajednať si včas viacero obhliadok, a čím skôr si vybrať tú najlepšiu ponuku. Taktiež pri hľadaní stáže nebyť príliš skromný, vyzdvihovať všetky svoje pozitíva. Ľudí je tu málo, a práce veľa. Je potrebné hľadať, a každý nájde niečo, v čom by sa chcel formou stáže zdokonaliť.

Nestýkať sa len so Slovákmi ale spoznávať aj miestnych, tí majú vždy dobré tipy.

Tip na výlet: Hvezdáreň, hrad Špilberk, Botanická zahrada a arboretum v Brně, Punkevní jeskyňe, propast Macocha

Brno je super, len je v tieni Prahy - je to multi kulti študentské mesto, lacnejšie ako Bratislava, raj na zemi pre vegánov a ľudí, čo sa niečím líšia od ostatných :)

Sledovať brnenskú ESN - neviem, či to funguje pre celé Brno alebo len pre konkrétnu univerzitu, ale vďaka spolubývajúcemu som zistil, že majú online skupinu, fungovali aj na WhatsApp-e, kam zdieľali občas aj užitočné informácie ohľadom aktuálnych nariadení a pod., aj keď sa dá prežiť aj bez toho - ako Slovák som nemal komunikačnú bariéru, vedel som si bez problémov pozrieť, aké sú aktuálne platné nariadenia a pod.

Okrem toho určite odporúčam skúšať gastro - Brno je taká malá mekka gastra a kávy. :-)

Brno ponúka veľa možností ohľadom služieb, ubytovania, zábavy, nočného života, prírody alebo rekreácie, len treba mať chuť objavovať. A určite možnosť využiť autobusovú dopravu Flixbus, prostredníctvom ktorej navštíviť aj iné miesta v ČR. Aj keď rozumieme po česky, v Brne je veľká komunita zahraničných ľudí, takže ak chcú zlepšovať svoje zručnosti v cudzom jazyku odporučila by som im pozerať sa hlavne po udalostiach v angličtine, ktorých sa v Brne usporadúva veľa a obklopiť sa zahraničnou komunitou.

V Brne to žije - treba to využiť. Stále tam je kam ísť. Super sú akcie na Sloboďáku - dni piva, vína, jedla. Rovnako aj Vianočné trhy :) Netreba sa báť, dostatočne skoro si však treba vybaviť ubytovanie a riešiť praktické veci. Brno je nádherné mesto plné kultúrneho vyžitia, takže im má čo ponúknuť.

Brnenská priehrada je určite jedno krásne miesto, takže to určite odporúčam, ďalej spoznávanie kras okolia mesta, rôzne túry a tak.

"Karta na cestovanie šalinou - šalinkarta,dá sa zakúpiť v dopravný podnik mesta Brno Výhodná je aplikácia Pelikán- všetky autobusové a šalina spoje plus možnosť si zakúpiť lístok po dobití kreditu v aplikácii ( veľmi rýchla jednorazová záležitosť) "

Odporúčam prebádať blízke okolie mesta - priehrada, hrad Veveří, ZOO Brno, obora Holedná.V centre mesta je mnoho podnikov, ktoré sú nabité rôznymi podujatiami a zaujímavými prednáškami. Podrobný prehľad akcií je vždy dostupný na webovej stránke www.gotobrno.cz, prípadne vždy na sociálnych sieťach daného podniku. Odporúčam sledovať aj akcie na hrade Špilberk, kde sa uskutočňujú rôzne výstavy, akcie či filmové premietania, rovnako ako aj v mestskom parku Lužánky.

Pri kupovaní lístkov na MHD sa určite oplatí využiť aplikáciu SEJF (prípadne iné aplikácie), cez ktorú sa lístky kupujú online a sú o niečo lacnejšie (v Brne neexistuje študentský lístok, avšak dá sa zakúpiť zľavnená šalinkarta=permanentka). Ja som veľakrát využila aj aplikáciu BlaBlaCar (zdielané jazdy autom) na prepravu medzi SR-ČR, prípadne Facebook-ovú skupinu bratislava - brno cestovanie. V Brne je možnosť zapožičať si od rôznych spoločností bicykel, ja som využívala aplikáciu Rekola (rúžové bicykle), ktorá máva niektoré víkendy akcie a bicykle sa dajú použiť na pol hodinu zdarma. Taktiež sú k dispozícii elektrické kolobežky. Pre nákupné maniačky by som odporučila aplikáciu Vinted, ktorá v Českej republike funguje, kde sa dá predať/kúpiť použité, ale aj nové oblečenie a rozličné veci, ktoré sú dostupné za prijateľné ceny.

Odporúčanie na ubytovanie: chill hills agentúra. Ponúkajú bývanie priamo v centre za výhodné ceny.

Snažila by som sa hľadať ubytovanie blízko univerzity, keďže autobusová doprava je pomerne drahá, založená len na cestovných lístkoch, alebo si zaobstarať bicykel, ktorý obyvatelia hojne využívajú.

Na univerzite, ale celkovo aj v meste je veľa cudzincov, preto by bolo dobré potrénovať trochu angličtinu ešte pred príchodom. Vybaviť si českú banku, ak ide o dlhodobý pobyt. Pozrieť si neďaleké historické mestečko Český Krumlov.

Určite návštevu kultúrnych pamiatok ako je Bílá věž s krásnym výhľadom, Jiráskovy a Šimkovy sady, ktoré sú v lete krásne zakvitnuté množstvom kvetov a navyše sa tam voľne prechádzajú kačky. :) Takisto aby si naplno užili každý deň, komunikovali s miestnymi obyvateľmi a snažili sa naučiť čo najviac. Ak ide o ubytovanie, odporúčam ho riešiť v dostatočnom predstihu (my sme komunikovali s ubytovacím oddelením 4 mesiace pred príchodom).

Určite si urobiť mestskú kartu na cestovanie MHD a na kartu si kúpite študentský mesačný lístok, je potrebný pri tom platný ISIC. Človek tým ušetrí veľa peňazí.

Vytvorenie MHD mestskej karty, na dopravnom podniku Hradec Králové a zakúpenie študentského mesačného lístka. Študentský vstup na kúpalisku Flošna.

Isto zameniť peniaze dopredu, nikde tam nieje zmenáreń a v banke sa nedá zameniť pokiaľ nemáte účet v ČR

Odporúčam ísť aj na zoznamovací týždeň :) super akcie na ktorých som spoznala veľa zahraničných študentov. Treba dobre počúvať čo hovoria na začiatku, pretože univerzita nám dávala na konci nejaké peniaze no veľa ľudí o tom vôbec nevedelo a bolo potrebné si ich vyzdvihnúť osobne...dá sa kúpiť električenka ako v každom inom meste :D ale cez teplejšie dni sa dá chodiť aj na takých ružových bicykloch no netuším ako sa to volá, ja som to koli korone nestihla :D

Odporúčam zoo, rozárium, pevnosť poznania navštíviť a nebáť sa Olomouckých syrečkov. 

Vidieť Vítkovice. Ísť na mestskú vežu s výhľadom na Ostravu. Zažiť atmosféru Stodolní. Prezrieť si všetky fakulty Ostravskej univerzity. Využila som ITIC v kníhkupectve a pri vstupe do mestskej veže nad radnicou.

nehľadať si ubytovanie na poslednú chvíľu

Určite si popozerajte mesto, pretože má čo ponúknuť, Ostrava je síce veľmi rozťahaná, ale Dolní oblast Vítkovice vysoké pece odporúčam, centrum mesta, planetárium, ktoré je nedaleko od domova sester, Dvorákovo divadlo, a rôzne akcie v Ostrave,..napr. Colours of Ostrava-festival (ja som ho už nestihla lebo bol v  júli)

ISIC - vstup ZOO a lyžiarsky vlek

Pardubice je dosť krásne mesto, bohaté na históriu a kultúru. Odporúčam navštíviť Pardubický zámek, múzeum, centrum, parky a sady. Taktiež okolie Pardubíc je známe rôznymi hradmi, ktoré majú svoje kouzlo.

Čo sa týka ubytovania, mala som šťastie bývať na kolejích Univerzity v Pardubiciach, kde podmienky sú naozaj komfortné a praktické. Taktiež pokiaľ Váš materský jazyk je angličtina alebo francúzština, na kolejích je pravdepodobne šanca stretnúť veľa študentov s rôznych mest sveta, a s ktorými budete mať veľa spoločného.

Pokiaľ máte ISIC kartu, máte 75% žlavy vo vlakoch České dráhy a RegioJet, ktorými som cestovala počas celeho pobytu v zahraničí. Bohužiaľ MHD v meste Pardubice nemá zľavy pre študentov po ISIC karte, preto musíte vždy kupovať lístky za plnú cenu.

V Prahe som bola na Erasme 2x raz počas školy , vtedy mi pomáhal hlavne ISIC a platil na rôzne zľavy od dopravy, cez vtup na plavárne, kúpaliská alebo kultúrne podujatia. Na MHD však slovenský ISIC neplatí. Druhý krát, počas absolventskej stáže som využívala kartu EURO26, keďže som už nebola študent, tá však pokrývala podobné zľavy ako ISIC.

Nasávať hlavne atmosféru, v Prahe sa konajú stále nejaké prednásky od umelcov, cestovateľské kiná a aj v obore si nájde každý svoje.:)

Určite každý deň ísť von a spoznávať mesto. Praha je jedinečné mesto s množstvom kultúrnych,spoločenských možností a bohatou históriou. Konkrétne tipy,určite vidieť Prahu z Vyšehradu či z Hradčan,taktiež tancujúci dom,kde si môžete z terasy s kávou v rukách vychutnať napríklad západ slnka. Lístok mhd, kúpila som si myslím trojmesačný a mohla som jazdiť metrom,električkami kdekoľvek  s neobmedzeným počtom jázd.

Je dobré mať parťáka, potom je celý Erasmus zabávnejší a vždy máš poruke osobu, na ktorú sa môžeš spoľahnúť, zvlášť v Prahe, kde nie je bezpečné ísť vo večerných hodinách po meste sám.Odporúčam ako ubytovanie využiť rôzne internáty, ktoré sa dajú nájsť za dosť dobré ceny a určite si zistiť, čo na tom ubytovaní nájdeš a čo si musíš doniesť-my sme na to pozabudli a výbavu do kuchyne ako sú hrnce, taniere, príbor, šálky sme museli nakupiť v IKEI. Zisti si, či internát disponuje tým, aby si tam ten čas prežil-áno, aj či majú práčku!

Všade sa pýtaj, či ako študent nemáš zľavu, lebo ju určite máš!Takže si nezabudni zobrať ISIC. Porozprávaj sa so študentmi na tvojej škole, či niekto nebol na Erazme tam kam sa chystáš, určite ti dá konkrétnejšie rady a budeš kľudnejší. Určite využi aj poistenie, ktoré vôbec nie je drahé a ktoré ti pokryje veľmi veľa vecí-napríklad ak stratíš notebook, alebo sa ti (nedajbože) niečo stane.  

Veľa zliav sa dá využiť aj prostredníctom ISIC karty-pretože je to medzinárodná karta-či už zľava na vlak, v obchodoch a pod. Niektoré reštaurácie mali dokonca také ponuky, že keď videli na stole položený ISIC tak ste kľudne mohli dostať aj ďalšie jedlo alebo pizzu grátis. Určite sleduj stránky daného mesta-ktoré ti ponúka kultúrny program vo voľnom čase.

Jasne, výborne kluby ako FX Radost a PM club, taktiež nákupné centrum Westfield, reštaurácie Andelsky pivovar, Prokopak, kaviareň Slavia. Výborné sú zľavy na cestovanie, ako už študentská električenka na MHD v Prahe (nestálo skoro nič) aj vlaky pre študentov veľmi lacné. Choďte po vonku a vždy niečo zažijete. Reštaurácia u 7 švábů.

Nakoľko som býval v študentskom domove (Koleje Strahov), tam to žilo mládežou a veľmi odporúčam toto ubytovanie. Síce sú tam spoločné sprchy, teda pre menej náročných ale žije to tam. Priamo v areály ubytovní sú 4 multifunkčné ihriská, neďaleko asi 5 min chôdze sa nachádza výhliadka s lanovkou. Opačným smerom do 15 min pešo sa viete dostať na Hradčany. Super jedlo, niekoľko možností stravovania so študentskými cenami (kantína priamo v areály Strahova. Ak sa pridáte do klubu na Bloku máte možnosť navštevovať blokovú posilňovňu alebo aj celointernátnu (za tú sa však pripláca). Automaticky sa môžete zúčastňovať eventov, ktoré sa organizujú na Blokoch, rôzných súťaží. Je tam PC akademia, kde môžete rozšíriť svoje vedomosti (naučiť sa programovať - C++, Python ...) - školenia sú zadarmo v rámci blokového klubu. Praha je úžasné mesto, do ktorého by som sa hneď vrátil.

Zo zliav je tá PC akadémia a ďalšia kopa veci v ramci 150Kč poplatku. V meste je pre študentov po novom super cena na poštovné - nejakých 130Kč. Odporúčam bývanie na internáte Hlávkova kolej, bolo skvelé bývať v centre mesta :)

Určite sa oplatí električenka na mestskú dopravu, pri využívaní 2 dlhších jázd denne do práce a z práce som mesačnou električenkou výrazne ušetrila. Taktiež celkovo odporúčam bývanie na internátoch - je to oveľa lacnejšie ako nájomné v Prahe. Písala som na viaceré intráky a nakoniec som si mohla vyberať, keďže mali voľné kapacity (bolo to aj tým, že som stáž začínala v marci). A ešte odporúčam reštauráciu Beas Vegetarian Dhaba na Vladislavovej ulici, kde po 19:00 mali 50 percentnú zľavu na výborné vegetariánske jedlo s výberom viacerých druhov pochúťok. Platí sa na gramáž, takže niekedy to bola ľahká večera za veľmi málo peňazí.

Aby neváhali a využili túto príležitosť. Praha je mesto nekonečných možností. A človek nikdy nevie, čo sa mu môže prihodiť už počas stáže - aká výnimočná, či už životná alebo pracovná príležitosť. Zakúpiť si litačku na cestovanie po meste. Určite si čo najskôr vybavte študentskú metrenku, ušetrí to veľa peňazí, choďte nakupovať do superkmarketov, namiesto večierok, vedia sa tam veci veľmi predražiť, objavujte parky a miesta mimo centra. Farmárske trhy na Kulaťáku a na Náplavke. Najviac si užijete Prahu v lete. :) Čo sa týka pracovnej stáže, tak riešenie otázky bývania v predstihu a možno návšteva mesta skôr, pre dotiahnutie záležitostí s prípadným nájmom, vybavením cestovného, uvítaním v prijímajúcej organizácií a pod.

Je určite prínosné, ak je prijímajúci subjekt ochotný hradiť časť nákladov, v podobe uzavretia dohody o práci, prípadne ak dáva možnosť si nejakým spôsobom privyrobiť navyše popri dohode, nad rámec hodín o dohodnutom pracovnom fonde(nadčasy, príležitostná výpomoc) a takisto, ak je možnosť stravovať sa za prijateľnú sumu u danej firmy/orgnizácie(obedy, občerstvenie). Je vhodné aj uzavretie rôznych zmlúv na dlhšie časové obdobie(cestovné, fitness permanentka), kde po prepočte vychádzajú náklady na mesiac o čosi menej, ako pri uzavretí na kratšie obdobie. No a pokiaľ chce človek naozaj ušetriť výraznejšie, tak zdieľané bývanie, resp. bývanie mimo mesta.

Tipy na voľnočasové aktivity: Kampus Hybernská (študentský podnik s bohatým kultúrnym programom – koncerty, predstavenia, čítačky, ...); Štvrť plná kreativity a umenia – Holešovice; Kino Bio Oko; Free Walking Tour (aj v okolitých krajinách, do ktorých je to z Prahy pomerne blízko); Undergroundový študentský bar s live koncertmi každý večer: Vzorkovna alias Dog Bar; atď. Viac informácií a podujatí nájdete na ESN a Erasmus+ stránkach na sociálnych sieťach.

Ak chcete vyskúšať miestnu kuchyňu, odporúčam videá na youtube channeli HONEST GUIDE, kde nájdete odporúčania na reštaurácie so „študáckymi cenami“, ako aj množstvo tipov na veľa tripov (či už v rámci Prahy, alebo aj mimo nej):  https://www.youtube.com/channel/UCt7oj318jVQi7vRbc1bNjJA. Na internátoch alebo fakultách väčšinou nájdete aj „automaty“ na tlač alebo kopírovanie dokumentov. V univerzitnej jedálni, ako aj na recepcii internátu (aspoň na Hostivaři) sa tiež dajú kúpiť bagety: Po nabití dočasného UK ISIC-u v menze za ne môžete platiť, ako aj za obedy, s daným ISIC-om so študentskou zľavou. Kto má rád tanečné kluby, odporúčam túto stránku, dá sa tam zarezervovať voľné vstupné + dievčatá majú do nejakej hodiny výhodu "open baru" https://www.tickettailor.com/events/makeadifferenceprague/ . V kine Bio oko v Holešoviciach je raz za čas premietanie zdarma: https://www.biooko.net/ 

Na miestach, kde je iná platobná mena si treba pred odchodom pozrieť aktuálny kurz a naučiť za základnú premenu. V banke, kde máte pred odchodom účet si je treba zistiť koľko sa v danej krajine platí za výber a platby kartou. Ak využívate spoje mimo centra mesta Prahy je dobré vybaviť si MHD kartu na mimomestskú prepravu. Už tak sa to neoplatí aj je využívaná hlavne doprava v centre resp. kombinovaná. Určite sa zúčastňovať viacerých prípadne všetkých akcií, ktoré bude realizovať ESN alebo Erasmus in Prague, spoznáte veľa nových ľudí, krásne miesta a budete mať zážitky na celý život. Taktiež odporúčam Slevomat na ktorom je veľmi veľa zaujímavých dobrodružstiev v Prahe. Pridať sa do skupín o erasme v prahe, aj tam si nájdete nových kamarátov.

Mesto je silno multikulturálne, a plno turistov hlavne v letnom období. Nočný život tam je na vysokej úrovni. Praha dokáže byť magickým mestom. Určite navštíviť hrad Špilberk, katedrálu, či ísť sa pozrieť na hokej, kde je atmosféra neopísateľná. Keďže je Praha len 2-2 a pol hodiny, určite využiť i to. Je vysoky dopyt po bytoch a preto hľadať ubytovanie skôr ako prídu do mesta. V prípade ubytovania by som mohla odporučiť využitie letných internátov, ktoré majú dobré vybavanie, dobrú dostupnosť a taktiež sú cenovo dostupné. Ak ste aj v Prahe predtým boli, neverte tomu, že ju poznáte. Praha nie je iba most a hrad. Vyhýbajte sa turistickým miestam, snažte sa robiť veci ako domáci a splyňte s mestom, budete prekvapení, aká je rozmanitá, krásna a obývaná normálnymi ľuďmi.

Praha je úžasné mesto, v ktorom nájdete nádherné pamiatky a zároveň nádhernú prírodu a parky (Stromovka, Vyšehrad). Ideálne je ak sa dostanete na stáž mimo počas pandémie a lockdownu. :/ :D Taktiež je super ak bývate v oblasti kde pracujete, aj ked Praha je výborne prepojená a s verejnou dopravou som nemala takisto žiadne problemy.:) Možno asi len také bežné ako kúpiť si jízdenku na metro na celý mesiac kedže sa to viac oplatí, alebo tiež aj to že majú možnosť rôznych jednorázových brigád ktoré je fajn využiť počas víkendu kedy nepracujú.  Tiež by som rada spomenula rôzne eventy ktoré sú vzdelávacie a tiež im dajú veľa. My sme boli asi na troch.

Hmm, asi nič také, na čo by po čase neprišli sami, ako čo chodí. :) Ale určite asi čo sa týka dopravy si odporúčam vybaviť tzv. "lítačku" v na to určenej dopravnej kancelárii. Ja som si ju vybavila hneď expresne, lebo inak na ňu musíte čakať do 30 dní kým Vám ju vystavia. Je na všetky druhy dopravy a určite odporúčam mať tú kartičku hneď ako riešiť lístky alebo veci v telefóne, ktorý sa vám môže kedykoľvek vybiť. :D ..Plus asi nosiť so sebou vždy občiansky, keďže sme cudzinci, ale to je asi klasika. :) A čo sa týka peňazí, myslieť na to, že niekedy možno budete potrebovať cash, takže sa oplatí vedieť, či má vaša banka na slovensku nejakú partnerskú v Čechách, kde si môžte vytiahnuť české koruny bez poplatku. Resp. mne sa dosť osvedčilo aj sledovať kurzový lístok, aby som čím menej eur musela meniť, lebo na tom strašne prerobí človek. :)

Určite odporúčam najmä nadviazať kontakty s domácimi ale aj rovnako so zahraničnými študentami. Čím viac hláv tým viac zábavy. Odporúčam navštíviť tradičné české reštaurácie najmä v PRAHE 1 a využiť okrem metra aj lodnú dopravu. V Prahe sa každý deň niečo deje, preto je dôležité sledovať online web stránky, ktoré ponúkajú čo v daný deň môžete zažiť. Ak chcete vidieť Karlov most prázdny tak ho navštívte určite skoro ráno medzi 4-6 hodinou. Preplnený ho uvidíte počas celého dňa. Ako erasmáci máme plno výhod, preto taktiež odporúčam navštíviť Divadlo pri OC Palládium, kde sú super predstavenia za fajn ceny. Mojou srdcovkou bol club La-macumba v mestkej časti Andel. Najlepšie miesto pre tých, ktorí majú radi latino alebo by chceli latino spoznať.

Zameniť si väčší obnos peňazí pred príchodom. Výber českých korún zo slovenskej platobnej karty je dosť nevýhodný. Ubytovať sa dá aj vo výborných internátoch (Napr. Kolej Sázava). Infraštruktúra mesta je výborná a podľa mňa lacná. Všade sa dá dostať pomerne rýchlo. Ak tam niekto pôjde, nech ni nezabudne užiť mesto a aj okolie mesta. Tých pár týždňov preletia ako nič. Slovenský ISIC platí aj v českých vlakoch, čo je už veľké plus. Majú dobre fungujúcu aplikáciu na kúpu lístkov na vlak, čo sa oplatí používať. Študentskou kartou sú aj zľavy na niektoré vstupy.Určite odporúčam stáž v Prahe absolvovať po letnej sezóne kedy je tam o niečo menej turistov a celú jeseň je tam veľké množstvo aktivít, Signal festival a pri 4 mesačnej stáži je možnosť stihnúť aj vianočné trhy.

Stravovanie v univerzitnej kantíne je výrazne lacnejšie oproti bežným reštauráciám v okolí univerzity a je rovnako chutné, dokonca väčší výber zdravého a vege jedla. Mesačník, nabíjateľná karta v kantíne, všade sa preukazovať isic kartičkou, aj keď ste "iba doktorand na stáži" (taktiež je dobré sa spýtať na výhody stážistu - napr. stravovanie za zamestnanecké ceny a ďalšie potenciálne zamestnanecké výhody, kt. môže ponúkať univerzita/pracovisko vykonávania stáže).Určite odporúčam aplikáciu mapy.cz a stránku kudyznudy.cz, ktoré ma sprevádzali po okolí a výletoch, bez máp by som sa stratil, ale takto som prežil všetko v zdraví. Určite sa oplatí počas pobytu zažiť atmosféru internátov a ich okolitých pubov. Okrem toho Praha fakt ponúka veľké množstvo miest, o ktorých bežný turista netuší.

Nakoľko som býval v študentskom domove (Koleje Strahov), tam to žilo mládežou a veľmi odporúčam toto ubytovanie. Síce sú tam spoločné sprchy, teda pre menej náročných ale žije to tam. Priamo v areály ubytovní sú 4 multifunkčné ihriská, neďaleko asi 5 min chôdze sa nachádza výhliadka s lanovkou. Opačným smerom do 15 min pešo sa viete dostať na Hradčany. Super jedlo, niekoľko možností stravovania so študentskými cenami (kantína priamo v areály Strahova). Ak sa pridáte do klubu na Bloku máte možnosť navštevovať blokovú posilňovňu alebo aj celointernátnu (za tú sa však pripláca). Automaticky sa môžete zúčastňovať eventov, ktoré sa organizujú na Blokoch, rôzných súťaží. Je tam PC akademia, kde môžete rozšíriť svoje vedomosti (naučiť sa programovať - C++, Python ...) - školenia sú zadarmo v rámci blokového klubu. Praha je úžasné mesto, do ktorého by som sa hneď vrátil. Zľavy ako som už spomínal je tá PC akadémia a ďalšia kopa veci v ramci 150Kč poplatku. V meste je pre študentov po novom super cena na poštovné - nejakých 130Kč mesačník ... čo je bezkonkurečné -podmienka je však vybaviť si kartu z univerzity, na ktorú nastúpite (na ČVUT je to zadarmo). Taktiež vlakové spojenia sú po novom pre študentov za veľmi nízke ceny (takmer zadarmo). V kantíne sa najete za študentské ceny cca 50-110Kč za obed. Tých 110 je v prepočte niečo okolo 4,5€ ale tú porciu, ktorú zato dostanete stojí zato. Jedlo je asi to najsuper čo v Prahe ponúkajú... Je to gastronomický zážitok.

Určite sa oplatí električenka na mestskú dopravu, pri využívaní 2 dlhších jázd denne do práce a z práce som mesačnou električenkou výrazne ušetrila. Taktiež celkovo odporúčam bývanie na internátoch - je to oveľa lacnejšie ako nájomné v Prahe. Písala som na viaceré intráky a nakoniec som si mohla vyberať, keďže mali voľné kapacity (bolo to aj tým, že som stáž začínala v marci). A ešte odporúčam reštauráciu Beas Vegetarian Dhaba na Vladislavovej ulici, kde po 19:00 mali 50 percentnú zľavu na výborné vegetariánske jedlo s výberom viacerých druhov pochúťok. Platí sa na gramáž, takže niekedy to bola ľahká večera za veľmi málo peňazí.

"Tipy na voľnočasové aktivity: Kampus Hybernská (študentský podnik s bohatým kultúrnym programom – koncerty, predstavenia, čítačky, ...); Štvrť plná kreativity a umenia – Holešovice; Kino Bio Oko; Free Walking Tour (aj v okolitých krajinách, do ktorých je to z Prahy pomerne blízko); Undergroundový študentský bar s live koncertmi každý večer: Vzorkovna alias Dog Bar; atď.Viac informácií a podujatí nájdete na ESN a Erasmus+ stránkach na sociálnych sieťach. "

"Ak chcete vyskúšať miestnu kuchyňu, odporúčam videá na youtube channeli HONEST GUIDE, kde nájdete odporúčania na reštaurácie so „študáckymi cenami“, ako aj množstvo tipov na veľa tripov (či už v rámci Prahy, alebo aj mimo nej): https://www.youtube.com/channel/UCt7oj318jVQi7vRbc1bNjJA.  Na internátoch alebo fakultách väčšinou nájdete aj „automaty“ na tlač alebo kopírovanie dokumentov. V univerzitnej jedálni, ako aj na recepcii internátu (aspoň na Hostivaři) sa tiež dajú kúpiť bagety: Po nabití dočasného UK ISIC-u v menze za ne môžete platiť, ako aj za obedy, s daným ISIC-om so študentskou zľavou. Kto má rád tanečné kluby, odporúčam túto stránku, dá sa tam zarezervovať voľné vstupné + dievčatá majú do nejakej hodiny výhodu ""open baru"": https://www.tickettailor.com/events/makeadifferenceprague/  V kine Bio oko v Holešoviciach je raz za čas premietanie zdarma: https://www.biooko.net/ 

"Určite odporúčam najmä nadviazať kontakty s domácimi ale aj rovnako so zahraničnými študentami. Čím viac hláv tým viac zábavy. Odporúčam navštíviť tradičné české reštaurácie najmä v PRAHE 1 a využiť okrem metra aj lodnú dopravu. V Prahe sa každý deň niečo deje, preto je dôležité sledovať online web stránky, ktoré ponúkajú čo v daný deň môžete zažiť. Ak chcete vidieť Karlov most prázdny tak ho navštívte určite skoro ráno medzi 4-6 hodinou. Preplnený ho uvidíte počas celého dňa. Ako erasmáci máme plno výhod, preto taktiež odporúčam navštíviť Divadlo pri OC Palládium, kde sú super predstavenia za fajn ceny. Mojou srdcovkou bol club La-macumba v mestkej časti Andel. Najlepšie miesto pre tých, ktorí majú radi latino alebo by chceli latino spoznať."

Pre fanúšikov výtvarného umenia odporúčam sledovať web artmap, kde sú sústredené info o všetkých prebiehajúcich výstavných projektoch. Pokiaľ má človek záujem o koncerty, je dobré sledovať akcie dopredu (napr. na goout). Počas medzinárodného dňa múzeí(máj) sú v Českej republike zadarmo otvorené galérie a múzeá, preto sa oplatí naplánovať si čas tak, aby to človek mohol využiť a šiel sa pozrieť na niektoré z mnohých kultúrnych inštitúcií, ktoré sú v tento deň verejnosti otvorené zdarma. Zároveň som využila zľavnený kupón na plavbu loďou po Vltave. Odporúčam! Výborný zážitok a skutočne krásne výhľady z inej perspektívy. Využila som aj karta MultiSport, karta ISIC.

Tábor je krásne historické mesto. Juhočeský kraj ponúka množstvo úžasných miest, ako napríklad Český Krumlov, Hluboká, Bechyne, Třeboň a mnoho ďalších... Taktiež možno navštíviť Prahu alebo blízke Rakúsko, napríklad Linz.

Najväčšia výhoda pre študentov v ČR je 75% zľava na všetky vlaky a autobusy. Zľavu možno uplatniť u všetkých dopravcov. Pri uplatnení zľavy je potrebné sa preukázať iba platných ISIC-om.

Využiť voľný čas na návštevu kultúrnych pamiatok v meste. Najviac som využívala ISIC zľavu na cestovanie vlakom/autobusom a pri návšteve galérii, športových podujatí a podobne.

Uherské Hradište a okolie je úžasné prostredie, tipy však musí každý získať sám (podla osobných preferencií) čo však nie je vzhľadom na ochotu a priateľskosť vôbec ťažké :). Ja som využíval najmä možnosti športového zázemia v meste (atletický štadión, plavecký bazén)

Ak máš kolobežku zober ju, mne veľmi uľahčila presuny po meste.

Vedieť po česky, objavovať históriu a okolie mesta, zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných školou a mestom, horšie dopravné spojenie so Slovenskom, využívať cestovanie so študentmi autom - stránka na FB, navštíviť zoo, otvoriť si účet v českej banke.

zľava študenta UTB v obchode Baťa, zľavnené cestovanie vlakom pre študentov s isic, chodenie miesto cestovania MHD, všetko je blízko

Odporúčam si pozrieť miestnu ZOO.

Mesto může z počiatku vystrašiť relatívne malým centrom ale napriek tomu je tu bohatý kultúrny život. Veľa zelene, zaujímavé podniky. Technické múzeum, Zoo, športoviská, Kultúrne pamiatky. Dobré dopravné spojenie s ostanými metropolami Moravy. Nevýhodou je trošku zložitejšia doprava zo Slovenska ak človek necestuje autom.  

ISIC zľava v Pranaya vegetariánskej reštaurácii.

Doniesť si bicykel. Samotné mesto je veľmi pekné a v okolí je veľa historických pamiatok, do ktorých sa dá dostať cyklotrasami. Mestom prechádza Baťuv kanál, ktorý vedie až do Skalice a popri ktorom ide cyklotrasa. V prípade častého cestovania domov na Slovensko odporúčam vybaviť si IN kartu- preukaz na zľavnené cestovné vo vlaku.

cestovateľské - Baťov mrakodrap, zrúcanina hradu Lukov, určite sa oplatí vidieť :)

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje