Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

Typy mobilít programu ERASMUS+ a potrebné krytie poistenia

Program ERASMUS+ rozdeľuje štyri typy mobility do zahraničia – študijný pobyt,
pracovná stáž (pre študentov a absolventov), školenie a výučba (pre zamestnancov školy).
Jedine ERAPO cestovné poistenie ponúka špeciálne pre každý typ mobility potrebné krytie,
ktoré spĺňa požiadavky programu ERASMUS+. Presvedčte sa.

Študijný pobyt

Cieľom Erasmus+ mobility študijný pobyt je umožniť študentom absolvovať časť svojho
štúdia na zahraničnej vysokej škole s finančnou podporou programu Erasmus+.
Pre tento typ mobility sa vyžaduje základné zdravotné poistenie. Pre účastníkov tejto
mobility je postačujúci aj základný balik poistenia ERAPO Basic. Študent si samozrejme
môže v prípade záujmu o lepšie krytie vybrať aj balíky ERAPO Standard a ERAPO Premium

Pracovná stáž

Cieľom programu Erasmus+ mobility pracovná stáž je umožniť študentom a absolventom
absolvovať odbornú prax v zahraničnej firme alebo organizácií (prijímajúcej organizácií v
zahraničí) s finančnou podporou programu Erasmus+.
Pre tento typ mobility sa vyžaduje okrem základného zdravotného poistenia aj poistenie
úrazu a zodpovednosti za škodu, spôsobenú v prijímacej organizácií, preto v prípade
mobility za účelom stáže odporúčame vybrať z balíkov ERAPO Standard alebo ERAPO
Premium, ktoré obsahujú predmetné poistné krytie.

Výučba

Cieľom programu Erasmus+ mobility výučby je umožniť zamestnancom vysokých škôl
absolvovať výučbu na prijímacej inštitúcii v zahraničí, s finančnou podporou programu
Erasmus+. Pre tento typ mobility sa vyžaduje okrem základného zdravotného poistenia aj
poistenie úrazu a zodpovednosti za škodu, preto v prípade výučby odporúčame vybrať z
balíkov ERAPO Standard alebo ERAPO Premium, ktoré obsahujú predmetné poistné
krytie.

Školenie

Cieľom programu mobility školenie je umožniť zamestnancom vysokých škôl absolvovať
odborné školenie v zahraničí, s finančnou podporou programu Erasmus+. Pre tento typ
mobility sa vyžaduje okrem základného zdravotného poistenia aj poistenie úrazu a
zodpovednosti za škodu, preto v prípade výučby odporúčame vybrať z balíkov ERAPO
Standard alebo ERAPO Premium, ktoré obsahujú predmetné poistné krytie.

V prípade, ak neviete poistenie ERAPO uzatvoriť alebo máte otázky, neváhajte nás kontaktovať mailom info@erapo.sk alebo telefonicky 0948 188 108.


Mohlo by Vás zaujímať:
  • Aké údaje potrebujem pre výpočet a uzatvorenie poistenia ERAPO?
  • Aké dokumenty obdržím po uzatvorení zmluvy?
  • Ktorý balík poistenia ERAPO je pre mňa najvhodnejší?

∗Informácie spomenuté v tomto článku sú aktuálne v dobe zverejnenia.

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje