Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

Správny výber rizikovej skupiny poistenia ERAPO

Výberu rizikovej skupiny pri uzatváraní zmluvy cestovného poistenia je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Správnu rizikovú skupinu zvolíte podľa toho, aké činnosti budete v zahraničí vykonávať. Ak si dojednáte základnú rizikovú skupinu Turista a k vzniku poistnej udalosti dôjde pri vykonávaní činností spadajúcich pod inú rizikovú skupinu, nebude Vám poskytnuté poistné plnenie od poisťovne. ERAPO poistenie rozdeľuje podľa činností 3 rizikové skupiny Turista, Manuálna práca a Šport.

∗ERAPO poistenie má priamo v kalkulačke cestovného poistenia pre program ERASMUS+ zabudovaného Pomocníka pre správny výber rizikovej skupiny.

Riziková skupina Turista

Ak si v poistnej zmluve dojednáte rizikovú skupinu Turista, znamená to, že budete v zahraničí vykonávať len bežné každodenné činnosti, ktoré nie sú uvedené v zozname činností pre rizikovú skupinu Manuálna práca alebo Šport. Pre túto rizikovú skupinu platí, že môžete vykonávať aj niektoré rekreačné športy uvedené v zozname činností rizikovej skupiny Turista.

Upozornenie:
V prípade, ak v zmluve cestovného poistenia máte dojednanú rizikovú skupinu Turista a k poistnej udalosti dôjde v dôsledku vykonávania niektorej z činností uvedených v inej rizikovej skupine, nebude Vám poskytnuté poistné plnenie.

Zoznam činností rizikovej skupiny Turista:
administratívna práca, cykloturistika po cestách, členovia leteckých posádok, letušky, členovia námorných posádok, diplomacia, dizajn, hodinárstvo, kaderníctvo, kozmetika, čašník, krajčírstvo, novinárstvo, obchodné zastupovanie, piloti dopravných lietadiel, práca v oblasti výpočtovej techniky, práca v oblasti zdravotníctva, projekčná činnosť, architektúra, reštaurátorstvo (okrem práce vo výškach, na lešeniach, stenách), turisti na lodiach (prenájom lode a plavba po mori), rekreačný rybár, učiteľstvo, vychovávateľstvo, au-pair, venčenie psov, vodiči z povolania, závozníci, umelecká činnosť (maliarstvo, sochárstvo, herectvo, spev, tanec, fotografovanie, dirigovanie, hra na hudobných nástrojoch), lyžovanie po vyznačených trasách, snowboarding po vyznačených trasách, beh na lyžiach po vyznačených trasách, jazda na boboch po vyznačených trasách, korčuľovanie na ľade, sánkovanie.

Riziková skupina Manuálna práca

Ak si v poistnej zmluve dojednáte rizikovú skupinu Manuálna práca, znamená to, že sa budete v zahraničí pohybovať alebo pracovať v prostredí, kde sa vykonávajú činnosti uvedené v zozname rizikovej skupiny Manuálna práca. V prípade dojednania tejto rizikovej skupiny môžete vykonávať aj činnosti uvedené v rizikovej skupine Turista a Šport.

Zoznam činností rizikovej skupiny Manuálna práca:
činnosti uvedené v rizikovej skupine Turista a Šport +
archeológ, baníctvo, práca v kameňolomoch, bezpečnostné služby, ochrana osôb, brúsič, čalúnik, debnár, detektív, dozor na stavbách, prerábkach, drevorubač, elektroinštalatér, elektrotechnik, farbiar, galvanizér, hasič, havarijné práce, chemik, laborant, chovateľ zvierat, inštalatér, izolatér, kaskadér, klampiar, kombajnista, kováč, kožušník, krotiteľ zvierat, kuchár alebo cukrár, lakýrnik, lesník, lesnícke práce (výrub, zvoz dreva), leštič, lovec, maliar, mäsiar na jatkách, mechanik automobilový, letecký, montér, montážnik, naftár, nástrojár, obsluha, oprava, inštalácia strojov (okrem výpočtovej techniky), ošetrovateľ hospodárskych zvierat, podlahár, pomocné práce v kuchyni, posunovač, potravinársky technik, práca pri demolácii a čistení po výbušninách, práca pri náklade a výklade lodí, kamiónov alebo iných dopr. prostriedkov, "práca so žieravinami, jedmi, ľahko zápalnými alebo výbušnými látkami", práca v oblasti jadrovej energie, práca v skladoch, v prístavoch, práca vo výškach alebo na fasádach, pracovníci v cirkuse, pracovník v cementárni alebo vápenke, pracovník v policajných alebo ozbrojených jednotkách, pyrotechnik, razič tunelov a šácht, remeselníctvo (opracovanie alebo spracovanie kovov, dreva, železa, skla, kameňa a pod.), rezbár, robotnícke práce v poľnohospod., lesníctve a želzničnej prevádzke, rúbanie stromov, rybár na lodi, sklenár, sladovník, služby v profesionálnej armáde, smaltovač, speleoóg, stavebno-montážne práce, stolár, studniar, tapetár, tesár, tkáč, tlačiar, traktorista, včelár, veterinár, vodca, vulkanológ, vysokohorský nosič, záhradník, záchranár, záchranárstvo, zamestnanec čistiarne, zámočník, zber a oberanie ovocia z výšok, železničiar, hutníctvo, práce na vrtnej / ropnej plošine.

Riziková skupina Šport

Ak si v poistnej zmluve dojednáte rizikovú skupinu Šport, znamená to, že budete v zahraničí vykonávať akékoľvek športové disciplíny (amatérske aj profesionálne) alebo iné rizikové činnosti a športy uvedené v zozname rizikovej skupiny Šport. V prípade dojednania tejto rizikovej skupiny môžete vykonávať aj činnosti uvedené v rizikovej skupine Turista a Manuálna práca.

Zoznam činností rizikovej skupiny Šport:
činnosti uvedené v rizikovej skupine Turista a Manuálna práca +
ľadový hokej, rugby, americký futbal, akrobatické tance, akrobatický rock and roll, gymnastika, balet, jazdecké športy, psie záprahy, zjazd na bicykli v horskom teréne, cyklokros, bikros, fourcross, freeride, formula 3000, BMX freestyle, mountain biking, unicycling, freestyle, strelecké športy, paintball, airsoft, poľovníctvo, noodling, bojové športy, pilotáž, zoskok padákom z lietadla alebo z výšok, lety na padáku, skydiving, skysurfing, lety na rogale, tandemový zoskok, závesné lietanie, letecká akrobacia, cliffdiving, paragliding, parasailing, paramotoring, base jumping, bungee jumping, rope jumping, fly fox, zorbing, rafting, whitewater rafting, whitewater kayaking, urban kayaking, kayakrafting, jachting, pobrežný jachting (landjachting), splavovanie riek (kanoe, kajak), plachtenie (mimo pobrežného), vodné lyžovanie, vodný paragliding, surfing, windsurfing, wakeboarding, kiteboarding, kneeboarding, kitesurfing, bodyboarding, water skiing, via ferrata (A-E), potápanie s dýchacím prístrojom, cave diving, ice diving, cliff diving, free-diving, bouldering, buildering, parkour, free running, tricking, extreme walking, poweriser, stunt pogo, slamball, skateboarding, jazda na U rampe, snakeboarding, mountain boarding, freebording, street luge, aerotrim, powerkiting, buggykiting, mountainboarding, motoristické disciplíny na zemi, snehu, lade, na vode vrátane jazdy na vodnom skútri, motoskiering, drag racing, roller derby, rýchlokorčuľovanie, jazda na boboch, skiboboch, športových saniach, skeletonoch, lyžovanie mimo vyznačených trás, akrobatické lyžovanie, freestylové a freeridové lyžovanie, moguls, skoky na lyžiach, lety na lyžiach, extreme skiing, freesking, heliskiing, skitouring, snowkiting, snowbungeekayaking, snowbungeerafting, snowtrampoline, skikros, skialpinizmus, skalolezectvo, skeleton, horolezectvo, speleologia, kaňoning, carving, climbing, rock climbing, lezenie po ľadopádoch, lezenie v ľade po umelej stene (icebreaker), alpinizmus, turistika vykonávaná na ľadovcoch, turistika vykonávaná po značených aj neznačených cestách, pokiaľ sú na tejto ceste umiestené umelé istiace prostriedky (napr. laná, reťaze, stupačky, rebríky) alebo je na prekonanie takejto cesty potrebné použitie akejkoľvek súčasti horolezeckej výbavy (lano, sedací úväz, prsný úväz, prilba, karabína, skoba).

Záver

Správny výber rizikovej skupiny je dôležitý pre ochranu poistenej osoby v prípade škôd vzniknutých v dôsledku vykonávania jednotlivých činností v zahraničí. Súčasťou ERAPO kalkulačky cestovného poistenia je Pomocník pre správny výber rizikovej skupiny. Ak si nie ste istý, akú rizikovú skupinu máte vybrať pre Váš ERASMUS+ pobyt, neváhajte nás kontaktovať mailom info@erapo.sk alebo telefonicky 0948 188 108.


Mohlo by Vás zaujímať:
  • Aké údaje potrebujem pre výpočet a uzatvorenie poistenia ERAPO?
  • Potrebujem ERAPO poistenie ak mám celoročné cestovné poistenie?
  • Ktorý balík poistenia ERAPO je pre mňa najvhodnejší?

∗Informácie spomenuté v tomto článku sú aktuálne v dobe zverejnenia.

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje