Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

Novinky

Potrebujem ERAPO poistenie ak mám Európsky zdravotný preukaz?

Určite áno. Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) Vám zabezpečí len nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť, má obmedzenú územnú platnosť a navyše nespĺňa požiadavky pre poistenie viacerých typov mobilít programu ERASMUS+. V niektorých krajinách môžete dokonca doplácať spoluúčasť v prípade ošetrenia alebo operácie.

Územná platnosť EPZP

Európsky preukaz zdravotného poistenia má obmedzenú územnú platnosť, platí len v krajinách EU, Srbska, Nórska, Švajčiarska, Lichtenštajnska, Macedónska a Islandu. Na území inej krajiny Vám tento preukaz nezabezpečí žiadnu zdravotnú starostlivosť. Preto, ak cestujete na program ERASMUS+ do krajiny, kde EPZP neplatí, budete potrebovať komerčné poistenie.

Čo kryje EPZP

Európsky preukaz zdravotného poistenia kryje len neodkladnú potrebnú zdravotnú starostlivosť. To znamená, že ak potrebujete v zahraničí ošetriť, máte na základe EPZP nárok na lekársky nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť v rovnakom rozsahu a podľa rovnakých kritérií ako obyvatelia (poistenci) danej krajiny. Takže v prípade, ak v danej krajine platia poistenci pri ošetrení alebo operácii spoluúčasť, budete ju musieť zaplatiť aj Vy. Ak sa chcete vyhnúť tomu, aby ste v zahraničí platili náklady na ošetrenie alebo spoluúčasť, mali by ste si uzatvoriť komerčné poistenie ERAPO.

Požiadavky programu ERASMUS+

Pre niektoré typy mobilít je povinnou požiadavkou programu ERASMUS+ mať uzatvorené špeciálne poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v prijímajúcej organizácii. Európsky preukaz zdravotného poistenia toto poistenie zodpovednosti za škodu nekryje. Taktiež EPZP neobsahuje veľmi obľúbené poistenie batožiny pre prípad jej poškodenia, stratu alebo krádež dokladov a ani asistenčné služby.

Riešenie je ERAPO

ERAPO poistenie je vyvinuté tak, aby vyhovovalo požiadavkam programu ERASMUS+ a potrebám študentov a učiteľov. Poistenie si uzatvoríte jednoducho online, za pár minút a navyše s extra zľavou 35%. Pri uzatváraní poistenia si zvolíte Vašu destináciu, ktorá môže byť kdekoľvek na svete a navolíte si krytie, ktoré potrebujete. Spolu s rizikom všeobecnej zodpovednosti za škodu automaticky poistenie ERAPO kryje aj zodpovednosť za škodu spôsobenú v prijímajúcej organizácii.

A to najlepšie nakoniec...
ERAPO Vám ako jediná online kalkulačka cestovného poistenia garantuje správny výber poistného krytia pre zvolený typ mobility. Po uzatvorení zmluvy obdržíte ihneď mailom Poistný certifikát pre ERASMUS+ koordinátora.

Mohlo by Vás zaujímať:
  • Potrebujem ERAPO poistenie aj keď mám celoročné cestovné poistenie?
  • Správny výber destinácie
  • Limity krytia poistenia ERAPO

∗Informácie spomenuté v tomto článku sú aktuálne v dobe zverejnenia.

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje