Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

Potrebujem ERAPO poistenie aj keď mám celoročné cestovné poistenie?

Áno, samozrejme. A dôvodov je viacero... Celoročné cestovné poistenie je dobrá voľba v prípade, ak často cestujete do zahraničia. Šetrí Vám peniaze a aj čas, lebo nemusíte uzatvárať nové poistenie pred každým vycestovaním do zahraničia. Ak ale potrebujete vycestovať na dlhšie obdobie, tak môžete naraziť na problém v poistných podmienkach celoročného cestovného poistenia.

Maximálna doba vycestovania

Väčšina poisťovní na Slovenskom trhu totiž určuje v poistných podmienkach maximálnu dobu vycestovania (čas strávený v zahraničí na jedno vycestovanie) na 45 dní. Dokonca v prípade, ak si celoročné cestovné poistenie uzatvorí študent na kartu ISIC alebo EURO26, znižuje sa táto doba len na 30 dní. Preto v prípade, ak strávite v zahraničí dlhšiu dobu, ako je maximálny limit doby vycestovania, stávate sa nepoisteným, a to až do doby návratu na Slovensko. Tento časový limit neplatí len pre škody na zdraví, ale aj pre škody na batožine a škody z poistenia zodpovednosti, ktoré môžu byť súčastou cestovného poistenia.

Riziková skupina

Pred vycestovaním na ERASMUS+ pobyt je potrebné vediet, aké činnosti budete v zahraničí vykonávať a podľa toho si musíte vybrať rizikovú skupinu poistenia. Správny výber rizikovej skupiny pri uzatváraní cestovného poistenia garantuje poistenému, že bude krytý v prípade poistnej udalosti pri výkone akejkoľvek činnosti. Napríklad, keď budete na pobyte Erasmus+ vykonávať manuálnu prácu alebo niektorý z rizikových športov a práve počas toho Vám vznikne škoda na zdraví, nebudú tieto škody kryté z celoročného poistenia, ak máte dojednanú (najviac uzatváranú) rizikovú skupinu "turista".

Zodpovednosť za škodu

Pre niektoré typy mobilít je povinnou požiadavkou programu ERASMUS+ mať uzatvorenú špeciálnu zodpovednosť za škodu spôsobenú prijímajúcej organizácii. Toto poistenie zodpovednosti neobsahujú klasické celoročné cestovné poistenia, pretože je možné ho uzatvoriť len zvláštnym dojednaním priamo v poistovni. Váš koordinátor Vám nemusí dovoliť vycestovať na ERASMUS+ pobyt v prípade, ak toto krytie zodpovednosti nebudete mať dojednané.

Riešenie sa volá ERAPO

ERAPO poistenie je vyvinuté tak, aby vyhovovalo požiadavkam programu ERASMUS+ a potrebám študentov a učiteľov. Poistenie si uzatvoríte jednoducho online, za pár minút, presne na potrebné obdobie vycestovania s extra zľavou 35%. S výberom potrebnej rizikovej skupiny Vám pomôže Pomocník pre správny výber rizikovej skupiny, ktorý je zabudovaný priamo v kalkulačke. Spolu s rizikom všeobecnej zodpovednosti za škodu automaticky poistenie ERAPO kryje aj zodpovednosť za škodu spôsobenú v prijímajúcej organizácii.

A to najlepšie nakoniec...
ERAPO Vám ako jediná online kalkulačka cestovného poistenia garantuje správny výber poistného krytia pre zvolený typ mobility. Po uzatvorení zmluvy obdržíte ihneď mailom Poistný certifikát pre ERASMUS+ koordinátora.


Mohlo by Vás zaujímať:
  • Potrebujem ERAPO poistenie ak mám Európsky zdravotný preukaz?
  • Špeciálna zodpovednosť za škodu len cez ERAPO
  • Správny výber doby poistenia

∗Informácie spomenuté v tomto článku sú aktuálne v dobe zverejnenia.

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje