Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

Novinka pre uchádzačov o incoming Erasmus+ na Slovensku

Projekt ERAPO - poistenie pre Erasmus+ mobility, bol po prvom roku svojho fungovania predstavený ako jeden z úspešných projektov WorkSpace Europe na konferencií Erasmus+ spája, organizovanej Slovenskou Erasmus+ Národnou agentúrou SAAIC, 16.mája v Bratislave.

Už tisícky spokojných študentov „Erasmákov“ využilo poistenie Erapo pre svoje mobility a oni ako aj Erasmus koordinátori škôl potvrdzujú základné výhody, ktoré tento projekt prináša: jednoduchosť, prehľadnosť, správne krytie a správna dokumentácia, konečne vyhovujúca programu Erasmus+.

Projekt Erapo neustále vylepšujeme a najnovšou inováciou je možnosť poistenia už aj zahraničných Erasmus študentov, prichádzajúcich na stáže alebo štúdium na Slovensko.

Študenti zo zahraničia, z akejkoľvek krajiny sveta, sa tak môžu jednoducho online poistiť na www.erapo.sk a získajú tak potrebné krytie zodpovednosti, ako aj úrazové poistenie počas ich Erasmus mobilít, či už na školách alebo v podnikoch na Slovensku.

Web je pripravený v slovenskom aj anglickom jazyku, ako aj všetky potrebné dokumenty, ktoré po uzavretí poistenia študenti dostanú na email.

Veríme, že táto novinka poteší nielen ESN a školy, ktoré nás o toto rozšírenie žiadali ale aj všetky ostatné organizácie pri prijímaní Erasmus študentov, či už v rámci projektov KA103 alebo 107.

A to nie je koniec, ďalšie inovácie sú na ceste!

V prípade, ak neviete poistenie ERAPO uzatvoriť alebo máte otázky, neváhajte nás kontaktovať mailom info@erapo.sk alebo telefonicky 0948 188 108.


Mohlo by Vás zaujímať:
  • Aké údaje potrebujem pre výpočet a uzatvorenie poistenia ERAPO?
  • Aké dokumenty obdržím po uzatvorení zmluvy?
  • Ktorý balík poistenia ERAPO je pre mňa najvhodnejší?

∗Informácie spomenuté v tomto článku sú aktuálne v dobe zverejnenia.

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje