Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť VYPOČÍTAŤ POISTENIE

Erasmus koordinátor nie je poistný špecialista ani konzultant

Erasmus koordinátor nie je poistný špecialista ani konzultant.

Prečo je Erapo vítaným priateľom Erasmus koordinátorov na vysokých školách?

Poistenie pre Erasmus+ mobility bolo dlhodobo nedoriešenou oblasťou, hlavne z pohľadu zabezpečenia riadneho poistného krytia v súlade s pravidlami Erasmus+ programu pre jednotlivé typy mobilít. Erasmus koordinátori na školách majú ťažkú úlohu vyznať sa v početných typoch poistných zmlúv, ktoré im študenti nosia ako povinnú podmienku účasti na Erasmus+ zahraničnej mobilite.  Ako riaditeľ jediného Slovenského konzorcia vysokých škôl pre Erasmus+ mobility, zastupujúceho 12 vysokých škôl a vysielajúceho cez 200 stážistov ročne do zahraničia na Erasmus mobility, sme si sami nevedeli rady ako posúdiť, či častokrát mnohostranné poistné zmluvy k rôznym produktom, ktoré nám študenti alebo absolventi nosili, boli pre ich konkrétny typ mobility správne a spĺňali všetky podmienky krytia.
Je však  úlohou Erasmus koordinátorov skontrolovať, či je poistenie účastníkov mobilít vhodné a v súlade s požiadavkami na povinné krytie pre jednotlivé typy mobilít pred tým, ako účastníci vycestujú.

Zisťovali sme, v čom spočívali najväčšie problémy z pohľadu Erasmus koordinátorov, týkajúce sa poistenia ich študentov:

  • Chýbajúce krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú v prijímajúcej organizácií počas stáže alebo v škole počas študijného pobytu.

Pri Erasmus+ stáži je zodpovednosť za škodu spôsobenú v prijímajúcej organizácií povinnou požiadavkou poistného krytia pri tomto type mobility. Súčasné produkty cestovného poistenia túto možnosť neponúkajú. Erasmus koordinátor by však bez tohto krytia nemal povoliť študentovi na stáž vycestovať. Podobná situácia je s krytím zodpovednosti Erasmus študenta na štúdiu, za škodu spôsobenú v zahraničnej škole.

  • Nevhodné typy poistných produktov, nejasné /neúplne/ rôznorodé poistné zmluvy a ich problematická kontrola.

Erasmus koordinátor nie je poistný špecialista, aby vedel z niekoľkostranovej zmluvy vyčítať, či obsahuje všetky povinné druhy krytia pre konkrétny typ mobility. Dnes máme množstvo druhov cestovného poistenia od celoročných poistení k poisteniu bankovým produktom a rôznym individuálnym typom poistenia častokrát skrývajúce rôzne podmienky, ktoré však nie sú v súlade s pravidlami Erasmus+.  Najčastejší nedostatok je absencia rozsahu krytia, obdobie krytia nezodpovedá obdobiu mobility alebo poistenie je platné nepretržite maximálne po dobu jedného mesiaca. Odhaliť tieto deficity je často naozaj detektívnou prácou...

  • Nedostatočná vedomosť študentov o požiadavkách na poistenie pre ich Erasmus+ mobilitu a ich často zdĺhavý proces uzatvárania.

Napriek dôkladnej informačnej práci Erasmus koordinátorov o poistení, prichádzajú študenti na podpis zmlúv o mobilite bez poistenia, prípadne sa niekoľkokrát dotazujú u koordinátorov o odporúčanie poistenia a jeho krytia. Osobne som neraz dostával telefonáty priamo z poisťovne, kde sa práve študent nachádzal, aby sme skonzultovali potrebu poistenia. Erasmus koordinátori sú beztak veľmi vyťažení s riadením programu.

Erapo poistenie prináša Erasmus koordinátorom riešenie pri všetkých spomenutých oblastiach a oveľa viac:

  • Kryje aj škody spôsobené počas stáže vo firme, škole alebo inej prijímajúcej organizácií ako aj škody spôsobené počas štúdia na škole.
  • Správne krytie, jednoznačné zmluvy a jednoduchá kontrola.

Účastník, ktorý si uzavrie poistenie pre svoju Erasmus+ mobilitu cez Erapo, obdrží certifikát potvrdzujúci rozsah krytia pre vybraný Erapo balík a typ mobility ako aj jednoducho rozoznateľnú poistnú zmluvu s logom Erapo a unikátnym číslom totožným s číslom certifikátu. Koordinátorovi tak stačí skontrolovať certifikát, obsahujúci jasný zoznam poistného krytia, všetky základné údaje o mobilite vrátane obdobia krytia a zároveň, či je číslo zmluvy totožné s certifikátom.

  • Erapo web s prehľadnými informáciami ako aj telefonická a emailová podpora je študentom a koordinátorom k dispozícií pre akékoľvek dotazy týkajúcich sa uzatvárania poistenia, výberu balíkov krytia ale naviac ostáva k dispozícií aj pre pomoc s riešením poistných udalostí.

Uzavretie Erapo poistenia na Erasmus+ mobilitu je rýchle, online a účastník obdrží potrebné dokumenty o poistení okamžite na email.  Študent si teda vie jednoducho uzavrieť Erapo poistenie cez počítač, tablet alebo mobilný telefón, hoci aj 5 minút pred návštevou koordinátora.

My vo WorkSpace Europe sa na Erapo veľmi tešíme, a sme radi, že sa konečne podarilo vyriešiť tento dlhodobý problém a to tak elegantným a moderným riešením. Administratívne riadenie Erasmus+ mobilít je tak pre nás Erasmus koordinátorov o niečo jednoduchšie.

Ing. Karol Ovesný, Riaditeľ WorkSpace Europe

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje