Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

ERAPO Basic, Standard, Premium? Ktorý balík potrebujem pre Erasmus+?

Jednotlivé balíky poistenia ERAPO sa líšia v rozsahu krytia poistných rizík, ktoré môžu nastať počas Vášho pobytu v zahraničí. Základný balík ERAPO Basic nemusí obsahovať potrebné poistné riziká vyžadované programom ERASMUS+, preto výberu balíka venujte zvýšenú pozornosť.

*Poistenie ERAPO ako jediné spĺňa požiadavky programu ERASMUS+ a v balíkoch ERAPO Standard a Premium obsahuje aj špeciálne "poistenie zodpovednosti ERAPO" vytvorené v spolupráci s jedničkou v cestovnom poistení, Union poisťovňou.

Balík ERAPO PREMIUM

Balík ERAPO Premium obsahuje všetky dojednateľné poistné riziká a poskytuje kompletnú ochranu poisteného počas jeho pobytu v zahraničí. Balik ERAPO Premium je možné dojednat pre všetky typy mobility a obsahuje nasledovné poistné rizika:

 • Liečebné náklady
 • Úrazové poistenie
 • Zodpovednost za škodu
 • Poistenie batožiny
 • Špeciálna zodpovednosť ERAPO (podla požiadaviek programu ERASMUS+)
 • Technická pomoc v zahraničí

 

Balík ERAPO Standard

Balík ERAPO Standard je minimálna požiadavka pre mobility Pracovná stáť, Školenie a Výučba, oproti balíku ERAPO Premium neobsahuje poistenie batožiny a technickú pomoc. Balík ERAPO Standard obsahuje nasledovné poistné rizika:

 • Liečebné náklady
 • Urazové poistenie
 • Zodpovednosť za škodu
 • Speciálna zodpovednosť ERAPO (podľa požiadaviek programu ERASMUS+)

Balík ERAPO Basic

Balík ERAPO Basic je základný balík poistenia, ktorý si mozete uzatvoriť len pre mobilitu „študenstký pobyt“. Tento balík obsahuje len základne poistné krytie a neobsahuje odporúčané poistenie úrazu, zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny a ani technickú pomoc. Balik ERAPO basic obsahuje nasledovne poistne riziko:

 • Liečebné náklady
V prípade, ak neviete poistenie ERAPO uzatvoriť alebo máte otázky, neváhajte nás kontaktovať mailom info@erapo.sk alebo telefonicky 0948 188 108.


Mohlo by Vás zaujímať:
 • Aké údaje potrebujem pre výpočet a uzatvorenie poistenia ERAPO?
 • Aké dokumenty obdržím po uzatvorení zmluvy?
 • Ktorý balík poistenia ERAPO je pre mňa najvhodnejší?

∗Informácie spomenuté v tomto článku sú aktuálne v dobe zverejnenia.

 

 

 

Partneri

 • partner-logo
 • partner-logo
 • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje