Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

Dôležité informácie v súvislosti s koronavírusom (COVID-19) od 7/2020

Odporúčania pred cestou

Odporúčame klientom v prvom rade sledovať najnovšie oznamy a upozornenia pred cestovaním, zverejnené na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR), ktoré zahŕňajú aktuálne varovania, odporúčania a podmienky pre vstup do jednotlivých krajín. Tieto informácie sú každodenne aktualizované https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach.

V krajinách, ktoré sú na stránke vymenované ako „Zdravotne bezpečné krajiny“, je ochorenie COVID-19 kryté.

Poistenie liečebných nákladov počas pobytu v zahraničí

Ak poistený v krajinách, ktoré MZVaEZ SR označilo ako bezpečné, ochorie na COVID-19, má v zmysle príslušných poistných podmienok cestovného poistenia a v súlade s podmienkami dojednanými v poistnej zmluve, liečebné náklady v dôsledku ochorenia kryté. Ide spravidla o náklady na ambulantné ošetrenie, predpísané lieky, hospitalizáciu a ošetrenie počas hospitalizácie, pripadne i repatriáciu späť do Slovenskej republiky.  

Na aké prípady sa cestovné poistenie nevzťahuje

Cestovné poistenie sa nevzťahuje na prípady, kedy poistná udalosť mohla byť predvídaná, očakávaná alebo už bola známa v dobe uzatvorenia poistnej zmluvy. Do tejto kategórie spadajú i krajiny, kde bola aktuálna epidemiologická situácia Ministerstvom zahraničných vecí európskych záležitostí Slovenskej republiky vyhodnotená ako vysoko riziková, a teda s vysokou pravdepodobnosťou možnej nákazy koronavírusom. Ide o krajiny, ktoré nie sú zaradené do kategórie „Zdravotne bezpečné krajiny“. Ak klient do takto zaradenej krajiny vycestuje, cestovné poistenie sa na ochorenie COVID-19 nevzťahuje.

Karanténa v zahraničí

Karanténa a náklady s ňou spojené (ubytovanie, stravovanie) sa nepovažujú za náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a teda nie sú poistením liečebných nákladov kryté. Cestovné poistenie sa tiež nevzťahuje na náklady náhradnej dopravy späť do vlasti po uviaznutí v karanténe

Asistenčná služba je oporou

Asistenčná služba je klientom k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V prípade nečakanej udalosti v zahraničí ju odporúčame kontaktovať. Klientom poradí, ako majú postupovať a na čo majú v danej situácii nárok
dojednaná a bez vyúčtovania stornopoplatku.
 

* zdroj článku: https://www.union.sk/app/novinky/Dolezite-informacie-pre-cestovatelov-v-suvislosti-koronavirusom-COVID-19.html

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje