Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

Dôležité informácie v súvislosti s koronavírusom (COVID-19)

Odporúčania pred cestou

V súvislosti so súčasnou situáciou šírenia sa koronavírusu vo svete, odporúčame klientom v prvom rade sledovať aktuálne cestovné odporúčania zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR).

Aktuálne stanovisko MZVaEZ SR je možné sledovať online na stránke: https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim

Poistenie liečebných nákladov počas pobytu v zahraničí

V zmysle poistných podmienok cestovného poistenia, ak sa poistený nachádza v zahraničí alebo do zahraničia vycestuje napriek varovaniu MZVaEZ SR, sú liečebné náklady v dôsledku ochorenia alebo úrazu poistením v plnom rozsahu kryté (okrem prípadov, kedy poistený vedome nedodržal bezpečnostné nariadenia či opatrenia a pokyny miestnych úradov a príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúcich k zachovaniu bezpečnosti osôb).

Upozorňujeme však, že KARANTÉNA (v ubytovacom zariadení a pod.) a náklady s ňou spojené sa nepovažujú za náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a teda nie sú poistením liečebných nákladov kryté.  

Predĺženie platnosti poistenia

V prípade, ak sa poistený klient nemôže vrátiť na územie Slovenskej republiky (SR) v pôvodne predpokladanom termíne a ešte v čase platnosti poistnej zmluvy, je potrebné si poistenie predĺžiť jedným z nasledovných spôsobov

  • kontaktovaním sprostredkovateľa erapo.sk,
  • uzavretím novej poistnej zmluvy individuálneho cestovného poistenia online na erapo.sk
V týchto prípadoch je požadovaná úhrada poistného.

Zrušenie poistnej zmluvy pred odchodom do zahraničia

V prípade, že sa klient rozhodne nevycestovať do zahraničia - do oblastí postihnutých koronavírusom, kde MZVaEZ SR vydalo oficiálne stanovisko s odporúčaním necestovať a zároveň nenastala poistná udalosť (poistený si nenárokoval poistné plnenie z poistenia storna objednanej služby / storna zájazdu), má klient nárok na vrátenie nespotrebovaného poistného v plnej výške bez ohľadu na počet dní, na ktorý bola poistná zmluva
dojednaná a bez vyúčtovania stornopoplatku.

Vašu žiadosť je potrebné poslať na náš e-mail: info@erapo.sk, kde Vás budeme informovať o ďalšom postupe.
 

* zdroj článku: https://www.union.sk/app/novinky/Dolezite-informacie-v-suvislosti-so-sirenim-KORONA-virusu-COVID-19.html

 

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje