Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

Dôležité informácie v súvislosti s koronavírusom (COVID-19)

Odporúčania pred cestou

V súvislosti so súčasnou situáciou šírenia sa koronavírusu vo svete, odporúčame klientom v prvom rade sledovať aktuálne cestovné odporúčania zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR).

Aktuálne stanovisko MZVaEZ SR je možné sledovať online na stránke: https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim

Poistenie liečebných nákladov počas pobytu v zahraničí

V zmysle poistných podmienok cestovného poistenia, ak sa poistený nachádza v zahraničí alebo do zahraničia vycestuje napriek varovaniu MZVaEZ SR, sú liečebné náklady v dôsledku ochorenia alebo úrazu poistením v plnom rozsahu kryté (okrem prípadov, kedy poistený vedome nedodržal bezpečnostné nariadenia či opatrenia a pokyny miestnych úradov a príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúcich k zachovaniu bezpečnosti osôb).

Upozorňujeme však, že KARANTÉNA (v ubytovacom zariadení a pod.) a náklady s ňou spojené sa nepovažujú za náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a teda nie sú poistením liečebných nákladov kryté.  

Predĺženie platnosti poistenia

V prípade, ak sa poistený klient nemôže vrátiť na územie Slovenskej republiky (SR) v pôvodne predpokladanom termíne a ešte v čase platnosti poistnej zmluvy z dôvodu

 • liečenia a hospitalizácie poisteného klienta po nákaze korona vírusom v zahraničí, pričom k nakazeniu došlo počas platnosti pôvodnej poistnej zmluvy
 • zrušenia / zmeny plánovaného odchodu hromadného dopravného prostriedku zo strany prepravcu  z / do oblasti postihnutej korona vírusom, kde MZVaEZ SR vydalo oficiálne stanovisko s odporúčaním necestovať
 • karantény poisteného z dôvodu podozrenia na nákazu korona vírusom

bude Union poisťovňa akceptovať bezplatné automatické predĺženie platnosti poistenia maximálne na obdobie do 31.3.2020.

Podmienkou automatického predĺženia platnosti poistenia je, aby klient túto informáciu NAHLÁSIL ešte v čase platnosti aktuálnej poistnej zmluvy asistenčnej spoločnosti

Eurocross Assistance Czech Republic
telefón: ++ 420 2 9633 9644
e-mail: eurocross@eurocross.cz

s uvedením nasledovných údajov:

 • meno a priezvisko (všetkých osôb na poistnej zmluve)
 • číslo poistnej zmluvy
 • kontaktné údaje (telefón, e-mail)
 • miesto (adresa), kde konkrétne sa klient nachádza
 • z akých dôvodov nie je možný návrat v pôvodne predpokladanom termíne
 • predpokladaný / očakávaný termín návratu na územie SR / ČR

Pokiaľ nie je možné vrátiť sa na územie SR do 31.3.2020, na obdobie od 1.4.2020 je potrebné si poistenie predĺžiť jedným z nasledovných spôsobov:

 • kontaktovaním sprostredkovateľa erapo.sk,
 • uzavretím novej poistnej zmluvy individuálneho cestovného poistenia online na erapo.sk

Zrušenie poistnej zmluvy pred odchodom do zahraničia

V prípade, že sa klient rozhodne nevycestovať do zahraničia - do oblastí postihnutých koronavírusom, kde MZVaEZ SR vydalo oficiálne stanovisko s odporúčaním necestovať a zároveň nenastala poistná udalosť (poistený si nenárokoval poistné plnenie z poistenia storna objednanej služby / storna zájazdu), má klient nárok na vrátenie nespotrebovaného poistného v plnej výške bez ohľadu na počet dní, na ktorý bola poistná zmluva
dojednaná a bez vyúčtovania stornopoplatku.

Vašu žiadosť je potrebné poslať na náš e-mail: info@erapo.sk, kde Vás budeme informovať o ďalšom postupe.
 

* zdroj článku: https://www.union.sk/app/novinky/Dolezite-informacie-v-suvislosti-so-sirenim-KORONA-virusu-COVID-19.html

 

Partneri

 • partner-logo
 • partner-logo
 • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje