Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť VYPOČÍTAŤ POISTENIE

Aké poistenie potrebujem pre Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž?

Aké poistenie potrebujem pre Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž?

Pomôžeme ti vyznať sa v pravidlách poistenia Erasmus+ a vybrať si to správne pre tvoj typ študentskej alebo absolventskej Erasmus+ mobility.

Ak sa ako študent chystáš na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž, či ako absolvent na Erasmus+ stáž, budeš potrebovať adekvátne poistenie, ktoré je zároveň potrebné predložiť tvojmu Erasmus koordinátorovi pri uzavretí zmluvy o mobilite.

Idem na Erasmus+ študijný pobyt.

Minimálne povinné požiadavky na poistné krytie:

      1. Základné zdravotné poistenie obsiahnuté v rámci zákonného poistenia – dokladá sa Európsky preukaz poistenca (kópia)

      2. V mnohých prípadoch však nie je toto poistenie dostačujúce, preto sa vysoko odporúča, aby mal študent uzavreté aj doplnkové poistenie liečebných nákladov a úrazové poistenie, pokrývajúce škodu spôsobenú  
          študentovi v mieste štúdia spolu s jasným popisom, čo poistenie pokrýva.

*Tento základný rozsah krytia (2) pre štúdium je zahrnutý v balíku ERAPO basic. 

Vysoko odporúčané dopoistenie:

      3. Poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu nielen všeobecne počas pobytu v zahraničí, ale vzťahujúcu sa aj na škodu, ktorú študent spôsobí v škole počas študijného pobytu.

*Tento optimálny rozsah krytia (2,3) je zahrnutý v balíku ERAPO standard.

Odporúčané dopoistenie pre Erasmus+ študijný pobyt (rovnaké ako pri bežných zahraničných cestách):

      4. Poistenie batožiny – veľmi praktické z dôsledku častých prípadov straty alebo krádeže batožiny

      5. Poistenie technickej podpory – jedná sa o vyhľadávanie osôb v horskej oblasti, pátranie a prepravu

*Tento kompletný rozsah krytia (2 až 5) je zahrnutý v balíku ERAPO premium – s týmto balíkom nič nepodceníš a budeš „safe“.

*Nezabudni, poistné krytie musí byť platné nepretržite počas celého obdobia tvojej mobility v zahraničí. (túto požiadavku spĺňajú všetky balíky ERAPO)

 

Idem na Erasmus+ stáž.

Minimálne povinné požiadavky na poistné krytie:

  1. Základné zdravotné poistenie obsiahnuté v rámci zákonného poistenia – dokladá sa Európsky preukaz poistenca (kópia)
  2. Doplnkové poistenie liečebných nákladov a úrazové poistenie, pokrývajúce škodu spôsobenú stážistovi v mieste stáže ako aj na pracovisku spolu s jasným popisom, čo poistenie pokrýva.
  3. Poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu nielen všeobecne počas pobytu v zahraničí, ale vzťahujúcu sa aj na škodu, ktorú stážista spôsobí na pracovisku v prijímajúcej organizácií.

*Tento základný rozsah krytia (2,3) pre stáž je zahrnutý balíku ERAPO štandard.

 

Odporúčané dopoistenie pre Erasmus+ stáž (rovnaké ako pri bežných zahraničných cestách):

      4. Poistenie batožiny – veľmi praktické z dôsledku častých prípadov straty alebo krádeže batožiny

      5. Postenie technickej podpory – jedná sa o vyhľadávanie osôb v horskej oblasti, pátranie a prepravu

*Tento kompletný rozsah krytia (2 až 5) je zahrnutý v balíku ERAPO premium – s týmto balíkom nič nepodceníš a budeš „safe“.

*Nezabudni, poistné krytie musí byť platné nepretržite počas celého obdobia tvojej mobility v zahraničí. (túto požiadavku spĺňajú všetky balíky ERAPO)

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje