Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

Aké informácie a údaje budem potrebovať pre uzatvorenie poistenia?

ERAPO je moderný spôsob pre rýchle a jednoduché uzatvorenie cestovného poistenia spĺňajúceho požiadavky Vášho ERASMUS+ programu. Zmluvu uzatvoríte online, za pár minút, bez nutnosti osobnej návštevy poisťovne a podpisovania množstva papierov. Stači mať k dispozícii niekoľko potrebných údajov.

*Výpočet ceny a aj uzatvorenie ERAPO poistenia vybavíte jednoducho online, nemusíte nikam chodiť. Po uzatvorení Vám prídu mailom všetky potrebné dokumenty vrátane certifikátu pre ERASMUS+ koordinátora. Úhradu poistenia môžete vykonať cez internet banking alebo priamo vkladom na účet poisťovne.

Údaje potrebné pre výpočet poistenia

  • Trvanie poistnej zmluvy - dátum vycestovania a príchodu
  • Destinácia - krajina Vášho zahraničného pobytu
  • Typ mobility - študijný pobyt, pracovná stáž, školenie alebo výučba
  • Riziková skupina - činnosti, ktoré budete v zahraničí vykonávať

Výber balíka ERAPO poistenia

Po zadaní údajov pre výpočet ceny poistenia sa zobrazí porovnanie jednotlivých balíkov poistenia Basic, Standard a Premium. Pre výber správneho balíka poistenia ERAPO je potrebné vedieť požiadavky poistného krytia rizík Vášho ERASMUS+ programu (Napríklad pre pracovnú stáž, školenie alebo výučbu je potrebné mať kryté riziko špeciálnej zodpovednosti za škodu, ktoré obsahujú balíky Standard a Premium).

Údaje potrebné pre uzatvorenie poistenia

Identifikačné údaje poistníka - osoby, ktorá uzatvára a platí poistenie:
V prípade, ak je poistníkom fyzická osoba (občan): meno a priezvisko, adresa, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, telefón a email
V prípade, ak je poistníkom právnická osoba (firma): IČO, názov firmy, sídlo, meno a funkcia konajúcej osoby, telefón a email

Identifikačné údaje poisteného - osoby, ktorá cestuje:
meno, priezvisko a dátum narodenia
(Ak je poistník a poistený rovnaká osoba, tak sa údaje poisteného automaticky skopírujú, tým padom nie je potrebné vypisovanie)

Doplnkové informácie o poistenej osobe
názov navštevovanej školy, vzťah ku škole

V prípade, ak neviete poistenie ERAPO uzatvoriť alebo máte otázky, neváhajte nás kontaktovať mailom info@erapo.sk alebo telefonicky 0948 188 108.


Mohlo by Vás zaujímať:
  • Aké údaje potrebujem pre výpočet a uzatvorenie poistenia ERAPO?
  • Aké dokumenty obdržím po uzatvorení zmluvy?
  • Ktorý balík poistenia ERAPO je pre mňa najvhodnejší?

∗Informácie spomenuté v tomto článku sú aktuálne v dobe zverejnenia.

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje