Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť vypočítať poistenie

Cestovateľský semafor - (COVID-19)

Cestovateľský semafor - bezpečné krajiny

Zoznam krajín, v ktorých nie je nákaza ochorením COVID-19 považovaná za bezprostredne predvídateľnú a očakávanú.

Prečo je dôležité poznať, ktoré krajiny sú bezpečné a ktoré rizikové?

V bezpečných krajinách - zoznam krajín je uvedený a aktualizovaný na stránke https://www.union.sk/bezpecne-krajiny-na-cestovanie/, nie je nákaza ochorením COVID-19 považovaná za bezprostredne predvídateľnú a očakávanú. Prípadná liečba ochorenia bude hradená z poistenia liečebných nákladov v zahraničí.

Krajiny mimo zoznamu bezpečných krajín považuje poisťovňa za rizikové. Nákaza ochorením COVID-19 je v nich považovaná za predvídateľnú a očakávanú. Prípadná liečba ochorenia COVID-19 bude hradená iba z doplnkového poistenia PANDEMIC.  
 

* zdroj článku: https://www.union.sk/bezpecne-krajiny-na-cestovanie/

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje