Erapo.sk - výhodné Erasmus+ cestovné poistenie
Chcem sa výhodne poistiť VYPOČÍTAŤ POISTENIE

Najčastejšie otázky

Individuálne komplexné cestovné poistenie na portály erapo.sk je špecificky prispôsobené podľa požiadaviek programu Erasmus+. Ako jediný portál na slovenskom poistnom trhu, ponúka krytie pre všetky typy mobilít, kryje veľký počet rizík a je určený pre všetkých účastníkov mobilít.

Poistnú zmluvu si viete dojednať prostredníctvom nášho portálu erapo.sk. Všetky inštrukcie nájdete v záložke kalkulačka cestovného poistenia.

Cez individuálne cestovné poistenie je možne poistiť liečebné náklady, úraz, zodpovednosť za škodu, unikátnu zodpovednosť za škodu spôsobenú škole alebo prijímajúcej organizácie, právnu pomoc, batožinu a technickú pomoc v zahraničí. Súčasťou cestovného poistenia sú aj asistenčné služby.

Cena poistenia závisí od toho, kam cestujete, dĺžky pobytu, rizikovej skupiny, aké krytie si vyberiete a ďalšie iné kategórie. Presnú cenu za poistenie si môžete vypočítať a porovnať v záložke kalkulačka cestovného poistenia.

Cestovné poistenie cez portál erapo.sk je jedinečným poistným produktom na trhu. Bol špeciálne vytvorený pre potreby mobility programu Erasmus+ a kryje jeho všetky špecifické požiadavky. Medzi hlavné výhody cestovného poistenia cez portál erapo.sk, je krytie zodpovednosti za škodu spôsobenú na hnuteľných / nehnuteľných veciach, ktoré budete používať v zahraničí počas mobility v škole alebo u prijímajúcej organizácie.

Limity krytia sú uvedené v informačných okienkach pri jednotlivých typoch krytia. Tieto informácie sa nachádzajú v druhom kroku kalkulačky cestovného poistenia.

Spoluúčasti sú uvedené v informačných okienkach pri jednotlivých typoch krytia. Tieto informácie sa nachádzajú v druhom kroku kalkulačky cestovného poistenia a v poistnej zmluve.

Úhrady za poistenie smerujú priamo na účet poisťovne. Poistenie môžete uhradiť prostredníctvom internetbankingu, príkazom na pobočke banky alebo priamym vkladom na účet poisťovne.

V prípade poistnej udalosti treba kontaktovať asistenčné služby poisťovne alebo nás cez telefónny kontakt / email.

Poistnú zmluvu nemusíte mať vytlačenú počas zahraničnej cesty. Dôležité je mať opísané číslo poistnej zmluvy, ktoré potrebujete v prípade poistnej udalosti. Odporúčame mať vytlačenú minimálne poistnú kartičku, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie.

V takomto prípade nám napíšte e-mail na info@erapo.sk, kde uvediete o akú chybu ide, alebo nás môžete kontaktovať na infolinke +421 948 188 108.

Partneri

  • partner-logo
  • partner-logo
  • partner-logo
Spracovávame Vaše údaje